חֲדָשוֹן

סדרת החֲדָשוֹנים על שם רוסהנדלר

איחודי רשויות בשלטון המקומי

מחקר חדש של מרכז טאוב מתווה תכנית לאיחוד רשויות מקומיות קטנות, ומצביע על אפשרות לחסוך בכך יותר ממאה מיליון שקלים תוך שיפור השירות לתושב.

ישראל קשוחה יותר כלפי בעלי חוב שאינם מסוגלים לשלם

מחקר חדש של מרכז טאוב על היחס לבעלי חוב בישראל מוצא שהמערכת הנוכחית גורמת סבל מיותר לחייבים, וההקלה אינה נראית באופק

ישראלים עובדים יותר ומרוויחים פחות

שיעור התעסוקה בישראל נמוך יחסית, ומי שמועסק עובד שעות ארוכות יותר מהמקובל במערב – אך תפוקתו לשעה פחותה. לכן, ההכנסה הממוצעת בישראל נמוכה יותר ממה שניתן היה לצפות לאור יכולת החדשנות וההמצאה במדינה.

לקריאת חדשון קיץ 2013 המלא

לכל החדשוניםפרסומים אחרונים

סוגיות עכשוויות במערכת הבריאות

תקציר זה מפרט את הרקע לסוגיות מהותיות בתחום הבריאות הנדונות כיום בישראל, לרבות שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ציבוריים, גידול בהיקף ביטוחי הבריאות הפרטיים ובעלות הממשלה על בתי חולים.

מתוך: בריאותתקצירי מדיניות

Download

מצב המדינה בתמונות 2013

ספר תרשימים של טבלאות וגרפים קלים לקריאה, המתבסס בעיקר על מחקרי מרכז טאוב – תרשים אחד בעמוד, ולצדו הסבר קצר.
מתוך: פרסומים תקופתיים

Download

פרסומים נוספים

כנס מרכז טאוב

אי שוויון כלכלי: סיבות והשלכות

מרכז טאוב ארח סימפוזיון ייחודי בהשתתפות שניים מהחוקרים המובילים בעולם בתחום אי שוויון בהכנסות.  

 

פרסום מרכזי

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013

מתוך : פרסומים תקופתיים 23 11 2013

“דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות” לשנת 2013 עכשיו באתר

Download

קבצי נתונים

הורדת נתונים לפי נושאים

המרכז מעמיד לרשות הציבור הרחב קבצים אלקטרוניים, המכילים מגוון נתונים לפי נושאים