חֲדָשוֹן

סדרת החֲדָשוֹנים על שם רוסהנדלר

משמעת בכיתה והישגי התלמידים

מחקר של מרכז טאוב מצביע על הקשר בין המשמעת בכיתה ובבית הספר להישגי התלמידים

זהירות, פערים לפניך: אי שוויון בהכנסות בישראל

ממדי אי השוויון בישראל גדולים במידה ניכרת ממה שחושבים רבים. פערי ההכנסות בין העשירונים השונים גבוהים בצורה
יוצאת דופן בהשוואה למדינות אחרות — אפילו ללא הכללת קבוצות ההכנסה הגבוהות והנמוכות ביותר

בחזרה לעיקר: מצוקה חומרית בישראל

רמה גבוהה של מצוקה חומרית — קושי במימון צרכים בסיסיים ורפואיים — נפוצה בקרב חלקים נרחבים בחברה, אפילו
אלו שאינם נחשבים לעניים

לקריאת חדשון סתיו 2014 המלא

לכל החדשונים
פרסומים אחרונים

מבנה משפחתי וסוגיות רווחה בקבוצות האוכלוסייה השונות בישראל

תקציר זה מראה כיצד גורמים תרבותיים, גיאו-פוליטיים ותעסוקתיים סייעו לחזק את מעמד המשפחה בישראל, ובו זמנית לקדם כלכלה מודרנית ולהעצים נשים בשוק העבודה. עם זאת, כדי לשפר את רמת החיים של משפחות ישראליות, המדינה צריכה להתמודד עם המצוקה החומרית ועם שיעורי העוני הגבוהים, השכיחים במיוחד בקרב משפחות ערביות וחרדיות.

מתוך: תקצירי מדיניות

Download

תמונת מצב המדינה 2014

חוברת תרשימים קלה לקריאה, המתבססת בעיקר על מחקרי מרכז טאוב – תרשים אחד בעמוד, ולצדו הסבר קצר.

מתוך: פרסומים תקופתייםפרסומיםסקירה חברתית-כלכלית

פרסומים נוספים

אירועי מרכז טאוב

“מה המצב?”

מדברים על הנושאים החברתיים-כלכליים הבוערים במדינה!
#מה_שישראלים_צריכים_לדעת
אנו מזמינים אתכם לאירוע מיוחד במינו פרי שיתוף פעולה נוסף של Wize ומרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. תאריך האירוע יתפרסם בקרוב 2014.

 

פרסום מרכזי

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013

מתוך : פרסומים תקופתיים 23 11 2013

“דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות” לשנת 2013 עכשיו באתר

Download

קבצי נתונים

הורדת נתונים לפי נושאים

המרכז מעמיד לרשות הציבור הרחב קבצים אלקטרוניים, המכילים מגוון נתונים לפי נושאים