חֲדָשוֹן

סדרת החֲדָשוֹנים על שם רוסהנדלר

משמעת בכיתה והישגי התלמידים

מחקר של מרכז טאוב מצביע על הקשר בין המשמעת בכיתה ובבית הספר להישגי התלמידים

זהירות, פערים לפניך: אי שוויון בהכנסות בישראל

ממדי אי השוויון בישראל גדולים במידה ניכרת ממה שחושבים רבים. פערי ההכנסות בין העשירונים השונים גבוהים בצורה
יוצאת דופן בהשוואה למדינות אחרות — אפילו ללא הכללת קבוצות ההכנסה הגבוהות והנמוכות ביותר

בחזרה לעיקר: מצוקה חומרית בישראל

רמה גבוהה של מצוקה חומרית — קושי במימון צרכים בסיסיים ורפואיים — נפוצה בקרב חלקים נרחבים בחברה, אפילו
אלו שאינם נחשבים לעניים

לקריאת חדשון סתיו 2014 המלא

לכל החדשונים
פרסומים אחרונים

תקציב משרד החינוך בשנים 2014–2000: מגמות ובעיות

לנייר המדיניות הנוכחי יש שתי מטרות. ראשית, הוא מתאר את התקציב של משרד החינוך בתקופה שבין 2000 ל-2012, ועומד על התובנות שאפשר המטרה השנייה, שאינה נופלת בחשיבותה מהראשונה, היא הבלטת חוסר השקיפות וחוסר האפשרות להתייחס לתקציב ככלי תכנוני אמיתי במתכונתו הנוכחית.להפיק ממנו באשר למדיניות משרד החינוך והעומדים בראשו בתקופה זו.

מתוך: ניירות דיוןחינוךפרסומים

Download

מבנה משפחתי וסוגיות רווחה בקבוצות האוכלוסייה השונות בישראל

תקציר זה מראה כיצד גורמים תרבותיים, גיאו-פוליטיים ותעסוקתיים סייעו לחזק את מעמד המשפחה בישראל, ובו זמנית לקדם כלכלה מודרנית ולהעצים נשים בשוק העבודה. עם זאת, כדי לשפר את רמת החיים של משפחות ישראליות, המדינה צריכה להתמודד עם המצוקה החומרית ועם שיעורי העוני הגבוהים, השכיחים במיוחד בקרב משפחות ערביות וחרדיות.

מתוך: תקצירי מדיניות

Download

פרסומים נוספים

אירועי מרכז טאוב

תכנון אסטרטגי וחשיבה לטווח ארוך בקביעת מדיניות

מרכז טאוב ארח סימפוזיון ייחודי בהשתתפות אנשי אקדמיה וקובעי מדיניות כדי לדון באתגרים בתחומי תכנון אסטרטגי וחשיבה ארוכת טווח בקביעת מדיניות ציבורית, וכן בגישות קיימות וחדשות להתמודדות עם אתגרים אלו. לאחר הצגת ממצאים מחקריים הוצגו נקודות מבט של קובעי מדיניות ישראליים בהווה ובעבר.
בכנס הוצג מחקר ע”י פרופ’ נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל בנושא [...]

Download

 

פרסום מרכזי

דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות 2013

מתוך : פרסומים תקופתיים 23 11 2013

“דוח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות” לשנת 2013 עכשיו באתר

Download

קבצי נתונים

הורדת נתונים לפי נושאים

המרכז מעמיד לרשות הציבור הרחב קבצים אלקטרוניים, המכילים מגוון נתונים לפי נושאים