פרסומים חדשים

מחקר

תמונת מצב עדכנית בעקבות המלחמה: קשיים רגשיים והתנהגותיים בקרב ילדים בגיל הרך והוריהם

יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי-השוויון בגיל הרך ערכה סקר בקרב הורים לילדים בגילי לידה עד 6, על השפעתה של מלחמת 7 באוקטובר. הסקר נערך במטרה לבחון את מצבם הרגשי, ההתנהגותי וההתפתחותי של ילדים צעירים בתקופה זו ואת...

קרא עוד »
מחקר

מי דואג לרווחה ולחינוך? ההוצאה על רווחה ועל חינוך ברשויות המקומיות בישראל

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בסוף החודש, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש המנתח את השקעתן של הרשויות המקומיות בישראל בשני תחומים מרכזיים בחיי תושביהן – רווחה וחינוך. הרשויות המקומיות ממלאות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות החינוך והרווחה ביישוביהן ובמימון...

קרא עוד »
מחקר

שיעור מקרי הרצח בישראל: מגמות עכשיות והשוואה בין-לאומית

מקרי הרצח בחברה הערבית בישראל נמצאים בעלייה חסרת תקדים: בשנת 2023 נרשמו 233 מקרים, לעומת 109 מקרים בשנת 2022. גם באוכלוסייה היהודית נרשמה עלייה – 66 מקרי רצח במהלך השנה לעומת 38 אשתקד. מחקר חדש של מרכז טאוב...

קרא עוד »
מחקר

הדמוגרפיה של ישראל 2023: ירידות בפריון, בהגירה ובתמותה

אוכלוסיית ישראל מנתה בסוף שנת 2023 9.84 מיליון נפש, ולמעשה מסוף 2022 גדלה ב-1.86%. שיעור זה אמנם גדול בהשוואה למדינות עשירות אחרות אך הוא נמוך מהממוצע בעשור החולף, וזאת אף שעד סוף ספטמבר 2023 שיעור התמותה היה נמוך...

קרא עוד »
מחקר

המשק הישראלי טרום מלחמת אוקטובר 2023: סקירה מאקרו-כלכלית

שנת 2023 הייתה שנה קשה לכלכלה הישראלית. בתשעת החודשים הראשונים יצרה המחלוקת סביב הרפורמה המשפטית אי-ודאות כלכלית, וזו החריפה עוד יותר עם פרוץ המלחמה. חוקרי מרכז טאוב פרופ' בנימין בנטל וד"ר לביב שאמי סוקרים את מצב המשק הישראלי...

קרא עוד »
מחקר

שוק העבודה ההדוק בישראל – ינואר עד ספטמבר 2023

חוקרי מרכז טאוב מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ' אבי וייס מתארים את ההתפתחויות בשוק העבודה לאחר משבר הקורונה: עלייה עקבית במספר המועסקים בענפי הכלכלה, שיעורי אבטלה נמוכים, שבירת שיאים היסטוריים בשיעורי התעסוקה של נשים ועלייה בשיעורי התעסוקה...

קרא עוד »
מחקר

מערכת הבריאות בישראל: בין ה"הנורמלי החדש" ל"הנורמלי הישן"

פרק הבריאות בדוח מצב המדינה של מרכז טאוב לשנת 2023 מציג את מצב הבריאות ומערכת הבריאות בישראל ערב המלחמה, ומציג חלק מהבעיות והאתגרים העומדים בפני מערכת הבריאות ואת האופן שבו היא מנסה להתמודד איתם. המחסור בכוח אדם בתחומים...

קרא עוד »
מחקר

רגישות אקלימית ואסדרה לוקה בחסר: אתגרים בתחום הסביבה והבריאות בישראל

המחקר עוסק בסוגיות סביבתיות משמעותיות המשפיעות על בריאות תושבי ישראל ואיכות חייהם בשנים האחרונות – השינוי בעומסי החום, סוגיית הטיפול בפסולת והחשיפה לזיהום אוויר תוך-מבני. חוקרות מרכז טאוב מאיה שדה וד"ר רקפת שפרן-נתן מציגות תמונת מצב מדאיגה: תדירותם...

קרא עוד »
מחקר

חינוך וטיפול לגיל הרך בישראל: מבט-על

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, שפעילותה נתמכת על ידי קרן ברכה, קרן ברנרד ון ליר ויד הנדיב. לפי נתוני הלמ"ס, ב-2022 היו בישראל כ-1,286,000 ילדים בגילי לידה עד שש, ועד 2032...

קרא עוד »
מחקר

אור וצל במערכת החינוך בישראל

תקציר ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, נחום בלס, עומד על הנקודות הרגישות במערכת החינוך ומציין את השינויים שחלו בה, בין השאר בתקציב ובגודל הכיתות. כמו כן הוא מאיר את ההישגים והכישלונות של המערכת בשנה האחרונה. בצד ההישגים...

קרא עוד »
מחקר

מערכת הרווחה בימים של שינוים פוליטיים דרמטיים

תקציר מאז תום משבר הקורונה חלו בישראל שינויים פוליטיים שהשפיעו על תחום הרווחה והביאו להתפתחויות ניכרות ולשינויי מדיניות. ממצאי הפרק מצביעים בין השאר על גידול בהוצאה הממשלתית, על ירידה ניכרת במספר מקבלי דמי האבטלה, ובמקביל על עלייה במספר...

קרא עוד »
מחקר

מלחמת 7 באוקטובר 2023 והשפעותיה על החברה והכלכלה בישראל

מלחמת 7 באוקטובר אינה דומה בהיקפה למערכות קודמות שהתקיימו בישראל מאז שנת 2000 מבחינת משך הזמן וכוחות המילואים שגויסו. מלחמת לבנון השנייה (2006) נמשכה 34 ימים וגויסו בה כ-60 אלף אנשי מילואים, מבצע עופרת יצוקה (תחילת 2009) נמשך...

קרא עוד »
מחקר

ילדים בגיל הרך מתחת לקו העוני

בשנת 2018 כמעט שליש מהילדים והילדות הצעירים (עד גיל 4) בישראל חיו מתחת לקו העוני, ומעל מחצית מהילדים החרדים והערבים בקבוצת גיל זו חיו במשקי בית מתחת לקו העוני. המחקר שערכו ד"ר יעל נבון וליאורה בוורס בדק את...

קרא עוד »
מחקר

מלחמת 7 באוקטובר 2023: סביבה במלחמה

מצבי מלחמה, מעבר לפגיעתם הישירה והמיידית באוכלוסייה, טומנים בחובם גם פוטנציאל לנזקים עקיפים עקב שינויים במערכת הסביבתית ופגיעה בתשתיות חיוניות ובטבע. מחקר של מרכז טאוב בחן את השפעת המלחמה במגוון תחומים ומצא כי תושבי ישראל חשופים לסכנות סביבתיות...

קרא עוד »
מחקר

עקורים בארצם: כיצד לסייע לקהילות המפונים?

מרכז טאוב מפרסם מסמך מיוחד המצביע על צעדים חשובים על מנת לתת מענה למפונים ולעקורים מעוטף עזה ומיישובי הצפון. המסמך סוקר את דרכי ההתמודדות של מדינות שונות עם מפונים ועקורים שנאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות סכנה מוחשית הנשקפת להם...

קרא עוד »
מחקר

ריבית, אינפלציה ומשכנתאות בישראל

באפריל 2022, בעקבות עליית האינפלציה, החל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק. כתוצאה מכך חלה עלייה משמעותית בתשלומי המשכנתאות של משקי הבית בישראל. עלייה זו, לצד עליות המחירים ושחיקת השכר הריאלי, מכבידות את הנטל הכלכלי ומעלות את יוקר...

קרא עוד »
מחקר

הקשר בין מות הורה או אחאים במהלך הגיל הרך להישגים לימודיים

אובדן של אדם קרוב – הורה, אח או אחות, הוא זעזוע גדול עבור כל אדם, ובוודאי עבור ילדים. מעבר לאבל ולעקה שהאובדן גורם, יש לו גם השלכות מתמשכות על התא המשפחתי ועל המשאבים האנושיים והחומריים שיעמדו לרשות הילד...

קרא עוד »
על קצה המזלג

השכול והשפעתו על אי-שוויון

מרכז טאוב פרסם מחקר חדש שבוחן את ההשפעה של מוות במשפחה הגרעינית בגיל הרך על הישגים לימודיים בהמשך החיים. המחקר, שערכו החוקרים ד"ר יעל נבון, ד"ר כרמל בלנק, פרופ' יוסי שביט ופרופ' ג'וני גל, מראה כי לילדים אשר...

קרא עוד »
רוצים לדעת עוד? »

ההשפעה שלנו

כנס מרכז טאוב: יחסי הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי בצל המלחמה: מציאות משתנה? כנס מרכז טאוב: יחסי הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי בצל המלחמה: מציאות משתנה? 05.02.2024

הזדמנות מיוחדת להעמיק בנושא בעקבות המלחמה ולקראת הבחירות לרשויות המקומיות...

קשר מתמשך ורב-שנים עם בית הנשיא קשר מתמשך ורב-שנים עם בית הנשיא 01.09.2023

מרכז טאוב ובית הנשיא מקיימים זה שנים רבות קשר עמוק...

פגישות עם השר מיקי זוהר וח"כ נעמה לזימי פגישות עם השר מיקי זוהר וח"כ נעמה לזימי 15.09.2023

החודש נפגש נשיא מרכז טאוב, פרופ' אבי וייס, עם שר...

אלכס וינרב נפגש עם צוות של משרד מבקר המדינה אלכס וינרב נפגש עם צוות של משרד מבקר המדינה 07.09.2023

פרופ' אלכס וינרב, ראש תחום הדמוגרפיה ומנהל המחקר במרכז טאוב,...

היכן עוד אנחנו משפיעים?

הסרטונים שלנו

השלכות סביבתיות של המלחמה (באנגלית) השלכות סביבתיות של המלחמה (באנגלית) 05.12.2023

חוקרי תחום סביבה ובריאות, מאיה שדה, פרופ' נדב דוידוביץ' ופרופ' מיה נגב, עסקו בהשלכות ארוכות וקצרות הטווח של...

השפעת המלחמה על בני הגיל הרך השפעת המלחמה על בני הגיל הרך 20.11.2023

כיצד משפיעה המלחמה על הילדים? חברי צוות היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך של מרכז טאוב דנים...

כיצד משפיעה המלחמה על הכלכלה בישראל? כיצד משפיעה המלחמה על הכלכלה בישראל? 06.11.2023

פרופ' בנימין בנטל, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות בתחום הכלכלה במרכז טאוב, חוקר בדיון (באנגלית) את ההשלכות הכלכליות...

רווחה בזמן מלחמה: כיצד מתמודדת ישראל עם צרכים חברתיים במהלך המלחמה? רווחה בזמן מלחמה: כיצד מתמודדת ישראל עם צרכים חברתיים במהלך המלחמה? 24.10.2023

פרופ' ג'וני גל, ראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז, דן בוובינר  (באנגלית) בהתמודדות של ישראל עם צורכי הרווחה בזמן...

לסרטונים נוספים »