פרסומים חדשים

מחקר

התרחבות פערים סוציו-אקונומיים בהשגת אבני דרך שפתיות בינקות

המחקר זמין כרגע באנגלית ויהיה זמין בעברית בהקדם. על אף פריון הילודה הגבוה בישראל ושיעורי העוני הגבוהים בקרב ילדים צעירים, הקשרים בין הרקע החברתי-כלכלי של ילדים ובין מדדי ההתפתחות שלהם טרם נחקרו במדגם ישראלי רחב ומייצג. מחקר חדש...

קרא עוד »
מחקר

בינה מלאכותית ושוק העבודה הישראלי

מרכז טאוב מפרסם מחקר הבוחן את רמת החשיפה לבינה מלאכותית בשוק העבודה הישראלי ואת מאפייניה. לצורך זה השתמשו החוקרים מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין, פרופ' בני בנטל, פרופ' אבי וייס ופרופ' אלכס וינרב בכמה מדדים להערכת ההשפעה הצפויה של הבינה המלאכותית על שוק העבודה בישראל.

מאפייני החשיפה כפי שנמצאו במחקר מאפשרים להעריך ולִצפות אילו מקצועות בישראל יושפעו מהבינה המלאכותית יותר ואילו פחות, ובהתאם לכך – אילו אוכלוסיות צפויות "להרוויח" ממנה ואילו עלולות להינזק.

קרא עוד »
מחקר

אי-שוויון בהתאמות לתלמידים עם לקויות למידה בבחינות הבגרות והשפעתו על הישגים

שיעור התלמידים המקבלים התאמות בבחינות הבגרות בישראל על רקע לקויות למידה טיפס בעקביות בעשור האחרון. לקראת תקופת הבגרויות העומדת בפתח, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש שבחן כיצד העלייה בשיעורי ההתאמות הניתנות לתלמידים עם לקויות למידה, וההבדלים בשיעורי ההתאמות בין בתי ספר מרמות חברתיות-כלכליות שונות, משפיעים על ההישגים הבית-ספריים.

חוקרי מרכז טאוב ד"ר שרית סילברמן, פרופ' אלכס וינרב ונחום בלס מצביעים על פגמים וחולשות במערך ההתאמות, ומציעים שני צעדים שעשויים לייתר את הצורך ברוב ההתאמות הניתנות כיום.

קרא עוד »
מחקר

נורמות מקומיות, נורמות תרבותיות ומבנה המשפחה בישראל

בשנים האחרונות מבנה המשפחה בישראל ידע תמורות של ממש, בהן ירידה חוצת מגזרים בשיעור הילודה, ירידה בשיעור הנישואים ועלייה בגיל הנישואים. אף ששיעור הנישואים בישראל דומה לזה שבמדינות המפותחות, מבחינת שיעור הילודה ישראל דומה יותר למדינות מתפתחות שכנות...

קרא עוד »
מחקר

מידת הפרוגרסיביות של מס הבריאות בישראל

מקורות המימון של ההוצאה הלאומית על בריאות ב-2022 (132.6 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים) נחלקים למקורות ציבוריים ולמקורות פרטיים. המקורות הציבוריים כוללים את המימון מתקציב המדינה, המהווה 42.3% ממקורות המימון, ואת המימון ממס הבריאות, המהווה 22.5% מהם  (וביחד כ-65%)....

קרא עוד »
מחקר

ביטוח סיעודי בישראל

אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר ותוחלת החיים של האזרחים הוותיקים בישראל מוסיפה לעלות גם היא. מרכז טאוב מפרסם מחקר ובו נתונים על מערך הטיפול הסיעודי בישראל, מידע על מספר המבוטחים בביטוחים הפרטיים, נתונים מעודכנים על ההוצאה הלאומית על...

קרא עוד »
מחקר

ההוצאה לתלמיד בחטיבה העליונה בישראל

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את התקצוב לתלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי בישראל, מתוך השוואה בין התקצוב בחינוך הממלכתי העברי, הממלכתי-דתי והממלכתי הערבי. המחקר התייחס לתקציב שמקצה משרד החינוך בלבד, ללא התקציבים שמעבירים לבתי הספר הרשויות המקומיות,...

קרא עוד »
מחקר

תמונת מצב עדכנית בעקבות המלחמה: קשיים רגשיים והתנהגותיים בקרב ילדים בגיל הרך והוריהם

יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי-השוויון בגיל הרך ערכה סקר בקרב הורים לילדים בגילי לידה עד 6, על השפעתה של מלחמת 7 באוקטובר. הסקר נערך במטרה לבחון את מצבם הרגשי, ההתנהגותי וההתפתחותי של ילדים צעירים בתקופה זו ואת...

קרא עוד »
מחקר

מי דואג לרווחה ולחינוך? ההוצאה על רווחה ועל חינוך ברשויות המקומיות בישראל

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בסוף החודש, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש המנתח את השקעתן של הרשויות המקומיות בישראל בשני תחומים מרכזיים בחיי תושביהן – רווחה וחינוך. הרשויות המקומיות ממלאות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות החינוך והרווחה ביישוביהן ובמימון...

קרא עוד »
מחקר

שיעור מקרי הרצח בישראל: מגמות עכשיות והשוואה בין-לאומית

מקרי הרצח בחברה הערבית בישראל נמצאים בעלייה חסרת תקדים: בשנת 2023 נרשמו 233 מקרים, לעומת 109 מקרים בשנת 2022. גם באוכלוסייה היהודית נרשמה עלייה – 66 מקרי רצח במהלך השנה לעומת 38 אשתקד. מחקר חדש של מרכז טאוב...

קרא עוד »
מחקר

הדמוגרפיה של ישראל 2023: ירידות בפריון, בהגירה ובתמותה

אוכלוסיית ישראל מנתה בסוף שנת 2023 9.84 מיליון נפש, ולמעשה מסוף 2022 גדלה ב-1.86%. שיעור זה אמנם גדול בהשוואה למדינות עשירות אחרות אך הוא נמוך מהממוצע בעשור החולף, וזאת אף שעד סוף ספטמבר 2023 שיעור התמותה היה נמוך...

קרא עוד »
מחקר

המשק הישראלי טרום מלחמת אוקטובר 2023: סקירה מאקרו-כלכלית

ערב מלחמת 7 באוקטובר התאפיין המשק הישראלי בצמיחה מהירה בסוף 2022, אינפלציה מרוסנת יחסית ואמון בשווקים העולמיים. חוקרי מרכז טאוב פרופ' בנימין בנטל וד"ר לביב שאמי מצביעים על מספר בעיות יסוד שהכלכלה הישראלית סובלת מהן, בפרט פריון עבודה...

קרא עוד »
מחקר

שוק העבודה ההדוק בישראל – ינואר עד ספטמבר 2023

פרק זה מציג את התמורות וההתפתחויות בשוק העבודה לאחר משבר הקורונה. חוקרי מרכז טאוב מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ' אבי וייס מצביעים עלייה עקבית במספר המועסקים בענפי הכלכלה, שיעורי אבטלה נמוכים, שבירת שיאים היסטוריים בשיעורי התעסוקה של...

קרא עוד »
מחקר

מערכת הבריאות בישראל: בין ה"הנורמלי החדש" ל"הנורמלי הישן"

פרק הבריאות בדוח מצב המדינה של מרכז טאוב לשנת 2023 מציג את מצב הבריאות ומערכת הבריאות בישראל ערב המלחמה, ומציג חלק מהבעיות והאתגרים העומדים בפני מערכת הבריאות ואת האופן שבו היא מנסה להתמודד איתם. המחסור בכוח אדם בתחומים...

קרא עוד »
מחקר

חינוך וטיפול לגיל הרך בישראל: מבט-על

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, שפעילותה נתמכת על ידי קרן ברכה, קרן ברנרד ון ליר ויד הנדיב. לפי נתוני הלמ"ס, ב-2022 היו בישראל כ-1,286,000 ילדים בגילי לידה עד שש, ועד 2032...

קרא עוד »
מחקר

אור וצל במערכת החינוך בישראל

תקציר ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, נחום בלס, עומד על הנקודות הרגישות במערכת החינוך ומציין את השינויים שחלו בה, בין השאר בתקציב ובגודל הכיתות. כמו כן הוא מאיר את ההישגים והכישלונות של המערכת בשנה האחרונה. בצד ההישגים...

קרא עוד »
מחקר

רגישות אקלימית ואסדרה לוקה בחסר: אתגרים בתחום הסביבה והבריאות בישראל

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב למחקר ומדיניות סביבה ובריאות, שפעילותה נתמכת על ידי יד הנדיב מחקרן של מאיה שדה וד"ר רקפת שפרן-נתן עוסק בסוגיות סביבתיות משמעותיות המשפיעות על בריאות תושבי ישראל ואיכות חייהם בשנים האחרונות: תדירותם ועוצמתם...

קרא עוד »
מחקר

מלחמת 7 באוקטובר 2023 והשפעותיה על החברה והכלכלה בישראל

מלחמת 7 באוקטובר אינה דומה בהיקפה למערכות קודמות שהתקיימו בישראל מאז שנת 2000 מבחינת משך הזמן וכוחות המילואים שגויסו. מלחמת לבנון השנייה (2006) נמשכה 34 ימים וגויסו בה כ-60 אלף אנשי מילואים, מבצע עופרת יצוקה (תחילת 2009) נמשך...

קרא עוד »
מחקר

מערכת הרווחה בימים של שינוים פוליטיים דרמטיים

תקציר מאז תום משבר הקורונה חלו בישראל שינויים פוליטיים שהשפיעו על תחום הרווחה והביאו להתפתחויות ניכרות ולשינויי מדיניות. ממצאי הפרק מצביעים בין השאר על גידול בהוצאה הממשלתית, על ירידה ניכרת במספר מקבלי דמי האבטלה, ובמקביל על עלייה במספר...

קרא עוד »
מחקר

ילדים בגיל הרך מתחת לקו העוני

בשנת 2018 כמעט שליש מהילדים והילדות הצעירים (עד גיל 4) בישראל חיו מתחת לקו העוני, ומעל מחצית מהילדים החרדים והערבים בקבוצת גיל זו חיו במשקי בית מתחת לקו העוני. המחקר שערכו ד"ר יעל נבון וליאורה בוורס בדק את...

קרא עוד »
מחקר

מלחמת 7 באוקטובר 2023: סביבה במלחמה

מצבי מלחמה, מעבר לפגיעתם הישירה והמיידית באוכלוסייה, טומנים בחובם גם פוטנציאל לנזקים עקיפים עקב שינויים במערכת הסביבתית ופגיעה בתשתיות חיוניות ובטבע. מחקר של מרכז טאוב בחן את השפעת המלחמה במגוון תחומים ומצא כי תושבי ישראל חשופים לסכנות סביבתיות...

קרא עוד »
מחקר

ריבית, אינפלציה ומשכנתאות בישראל

באפריל 2022, בעקבות עליית האינפלציה, החל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק. כתוצאה מכך חלה עלייה משמעותית בתשלומי המשכנתאות של משקי הבית בישראל. עלייה זו, לצד עליות המחירים ושחיקת השכר הריאלי, מכבידות את הנטל הכלכלי ומעלות את יוקר...

קרא עוד »
מחקר

עקורים בארצם: כיצד לסייע לקהילות המפונים?

מרכז טאוב מפרסם מסמך מיוחד המצביע על צעדים חשובים על מנת לתת מענה למפונים ולעקורים מעוטף עזה ומיישובי הצפון. המסמך סוקר את דרכי ההתמודדות של מדינות שונות עם מפונים ועקורים שנאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות סכנה מוחשית הנשקפת להם...

קרא עוד »
מחקר

הקשר בין מות הורה או אחאים במהלך הגיל הרך להישגים לימודיים

אובדן של אדם קרוב – הורה, אח או אחות, הוא זעזוע גדול עבור כל אדם, ובוודאי עבור ילדים. מעבר לאבל ולעקה שהאובדן גורם, יש לו גם השלכות מתמשכות על התא המשפחתי ועל המשאבים האנושיים והחומריים שיעמדו לרשות הילד...

קרא עוד »
על קצה המזלג

השכול והשפעתו על אי-שוויון

מרכז טאוב פרסם מחקר חדש שבוחן את ההשפעה של מוות במשפחה הגרעינית בגיל הרך על הישגים לימודיים בהמשך החיים. המחקר, שערכו החוקרים ד"ר יעל נבון, ד"ר כרמל בלנק, פרופ' יוסי שביט ופרופ' ג'וני גל, מראה כי לילדים אשר...

קרא עוד »
בלוג

הסיוע למסייעים בראי מלחמת 7 באוקטובר 2023: השפעות החשיפה לטראומה על צוותים מטפלים וההתמודדות עימה ברמה האישית, המקצועית והמערכתית

מי מטפל במטפל? | קמה שיר אִישׁ יוֹשֵׁב עַל כֻּרְסָה וּלְפָנָיו מִתְחַלְּפִים סִפּוּרִים וְהוּא זוֹכֵר עֵינָיו הַכְּחֻלּוֹת מַקְשִׁיבוֹת פָּנָיו מַאְדִּימוֹת בִּמְבוּכָה (כְּשֶׁמַּתְאִים).   אִישׁ יוֹשֵׁב עַל כֻּרְסָה וּלְפָנָיו אֲנָשִׁים מִתְחַלְּפִים כְּמוֹ שָׁעוֹן וְהוּא מַחֲזִיק עוֹלָמוֹת וְהוּא מַחְזִיק לֵב....

קרא עוד »
בלוג

בחזית החברתית: על עובדות ועובדים סוציאליים בישראל בשנת 2024 מקבץ נתונים לקראת יום העבודה הסוציאלית

להורדת המאמר כקובץ PDF לחצו כאן. מבוא ההתמודדות עם ההשלכות החברתיות של טבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו הדגישה ביתר שאת את חיוניותם של העובדות והעובדים הסוציאליים ושל מערכות הרווחה שהם מפעילים. החל מיום הטבח, אנשי המקצוע בתחום...

קרא עוד »
רוצים לדעת עוד? »

ההשפעה שלנו

כנס מרכז טאוב: יחסי הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי בצל המלחמה: מציאות משתנה? כנס מרכז טאוב: יחסי הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי בצל המלחמה: מציאות משתנה? 05.02.2024

הזדמנות מיוחדת להעמיק בנושא בעקבות המלחמה ולקראת הבחירות לרשויות המקומיות...

קשר מתמשך ורב-שנים עם בית הנשיא קשר מתמשך ורב-שנים עם בית הנשיא 01.09.2023

מרכז טאוב ובית הנשיא מקיימים זה שנים רבות קשר עמוק...

פגישות עם השר מיקי זוהר וח"כ נעמה לזימי פגישות עם השר מיקי זוהר וח"כ נעמה לזימי 15.09.2023

החודש נפגש נשיא מרכז טאוב, פרופ' אבי וייס, עם שר...

אלכס וינרב נפגש עם צוות של משרד מבקר המדינה אלכס וינרב נפגש עם צוות של משרד מבקר המדינה 07.09.2023

פרופ' אלכס וינרב, ראש תחום הדמוגרפיה ומנהל המחקר במרכז טאוב,...

היכן עוד אנחנו משפיעים?

הסרטונים שלנו

השלכות סביבתיות של המלחמה (באנגלית) השלכות סביבתיות של המלחמה (באנגלית) 05.12.2023

חוקרי תחום סביבה ובריאות, מאיה שדה, פרופ' נדב דוידוביץ' ופרופ' מיה נגב, עסקו בהשלכות ארוכות וקצרות הטווח של...

השפעת המלחמה על בני הגיל הרך השפעת המלחמה על בני הגיל הרך 20.11.2023

כיצד משפיעה המלחמה על הילדים? חברי צוות היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך של מרכז טאוב דנים...

כיצד משפיעה המלחמה על הכלכלה בישראל? כיצד משפיעה המלחמה על הכלכלה בישראל? 06.11.2023

פרופ' בנימין בנטל, חוקר ראשי וראש תוכנית מדיניות בתחום הכלכלה במרכז טאוב, חוקר בדיון (באנגלית) את ההשלכות הכלכליות...

רווחה בזמן מלחמה: כיצד מתמודדת ישראל עם צרכים חברתיים במהלך המלחמה? רווחה בזמן מלחמה: כיצד מתמודדת ישראל עם צרכים חברתיים במהלך המלחמה? 24.10.2023

פרופ' ג'וני גל, ראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז, דן בוובינר  (באנגלית) בהתמודדות של ישראל עם צורכי הרווחה בזמן...

לסרטונים נוספים »