דפוסי הגירה בערים המעורבות בישראל: היבטים חברתיים-כלכליים 21.05.2023

מחקר חדש של מרכז טאוב בדק את דפוסי ההגירה בתוך ישראל בשנים 2017–2020 בשמונה הערים המעורבות בישראל לפי השתייכות לאשכול חברתי-כלכלי של המהגרים ואת השפעתם על שינוי המרקם החברתי של הערים. הממצאים מעידים על שינויים בגודל האוכלוסייה ובהרכבה, הן מבחינה אתנית והן מבחינה חברתית-כלכלית. בירושלים וברמלה גדלה אוכלוסיית הערבים, בעוד בלוד גדלה דווקא האוכלוסייה היהודית. ההגירה החיצונית אל נוף הגליל הגדילה את האוכלוסייה הערבית בעיר בקצב שנתי של 4.5%. ברוב הערים המעורבות היהודים נוטים להתגורר באזורים המשויכים לאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים יותר לעומת הערבים. יוצאת דופן בהקשר זה היא נוף הגליל, שבה יש יותר דמיון בין יהודים וערבים מבחינת המעמד החברתי-כלכלי, ודפוסי ההגירה בה מצביעים על שיפור אפשרי בדירוג החברתי-כלכלי של העיר בעתיד.

קראו עוד >
בני משפחה מטפלים בישראל: ניתוח, אפיון והשפעה על שוק העבודה 07.05.2023

لتحميل البيان الصحفي ، اضغط هنا כמיליון ומאתיים אלף איש בישראל מטפלים בבני משפחה עם מוגבלות כלשהי ללא תמורה כספית, ורבים מהם מטפלים ביותר מאדם אחד. השקעה זו בטיפול משפיעה על יכולתם של המטפלים להשתלב בשוק העבודה ועל…

קראו עוד >
75 שנה לישראל – נתונים נבחרים מקום המדינה ועד היום 18.04.2023

לכבוד יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל מרכז טאוב מפרסם פרויקט מיוחד המספר סיפורים על המדינה באמצעות נתונים ותרשימים מקום המדינה ועד היום. חושבים שכלום לא השתנה? או שפעם היה כאן יותר טוב? מרכז טאוב מצא שאנחנו טסים יותר…

קראו עוד >
הישגים במבחנים בין-לאומיים והקשר שלהם לצמיחה כלכלית 22.03.2023

מבחנים בין-לאומיים להערכת הישגי תלמידים כגון פיזה (PISA) וטימס (TIMSS) בוחנים את מיומנויותיהם של בני נוער במדינות שונות, ורבים סבורים שהם טומנים בחובם מידע על ההון האנושי העתידי בכל מדינה. לפי גישה זו, מידת ההצלחה במבחנים מנבאת צמיחה…

קראו עוד >
פערי שכר מגדריים בישראל בשנים 2014–2018 13.02.2023

نرفق هنا الرسالة باللغة العربية لعنياتكم לרגל יום האישה הבין-לאומי, מרכז טאוב מפרסם מחקר עם נתונים עדכניים על הפערים המגדריים בשוק העבודה. המחקר מראה שב-2018 היה פער של 35% בשכר החודשי ברוטו ו-28% בשכר נטו לטובת הגברים. הרוב…

קראו עוד >
מגמות ופערים בתחלואה ובתמותה מסרטן לפי יישובים בישראל 01.02.2023

לרגל יום הסרטן הבין-לאומי שיצוין ברחבי העולם, חוקרי מרכז טאוב ניר קידר, פרופ' נדב דוידוביץ' ופרופ' אלכס וינרב בחנו את מגמות התחלואה והתמותה מסרטן בישראל בשנים 2014–2018 משלוש נקודות מבט: לאומית, מגדרית וגיאוגרפית. ממצאיהם אמנם מצביעים על מגמות של שיפור בחלק מסוגי הסרטן, אך לצד זאת ניכרת עלייה בתחלואת סרטן הריאה בקרב נשים.

קראו עוד >
דוח מצב המדינה: כלכלה חברה ומדיניות 2022 25.12.2022

לכל פרקי הספר לחצו כאן "דוח מצב המדינה 2022" של מרכז טאוב מסדרת הרברט מ' סינגר מציג נתונים חדשים וניתוח מעמיק של הנעשה בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, הרווחה, הבריאות, החינוך והדמוגרפיה במהלך השנה החולפת, לצד שלושה מחקרים חדשים:…

קראו עוד >
הגיל הרך בישראל: ממצאי מחקר נבחרים 29.11.2022

כרבע ממשקי הבית בישראל עם ילדים בגיל הרך חיים בעוני, בעיקר בקרב החברה הערבית והחברה החרדית. אף שההוצאה על סבסוד מעונות יום להורים עובדים ולילדים בסיכון גדלה בעשור האחרון, שיעור ההשתתפות במסגרות לגיל הרך בחברה הערבית עומד על…

קראו עוד >
טענו עוד...