אי-ביטחון תזונתי בישראל: האם תוכנית תווי המזון היא הפתרון? 07.09.2023

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את כלי המדיניות המרכזי שאומץ בישראל בתקופת הקורונה כדי להתמודד עם אי-ביטחון תזונתי – תוכנית תווי המזון, ומצא פער משמעותי בין מספר המשפחות שקיבלו תווי מזון לבין מספר המשפחות שחיות מתחת לקו העוני ביישובים השונים

קראו עוד >
יחסי הגומלין בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד והשפעתם על הישגים לימודיים 13.08.2023

לקראת שנת הלימודים החדשה וברוח הדיון המתמשך על הכיתות הגדולות בישראל, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש שבדק את הקשר בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד ובין ההישגים הלימודיים בהשוואה בין-לאומית, ומצא שאין קשר מובהק בין המשתנים. עורכי המחקר,…

קראו עוד >
שביעות רצון מהעבודה בישראל 20.07.2023

עד כמה אתם מרוצים ממקום העבודה שלכם ואיך זה משפיע על שאר תחומי החיים שלכם? האם כמעסיקים אתם יודעים אם העובדים שלכם מרוצים או אינם מרוצים מהעבודה ולמה, ואם יש בקרבם כאלה שמתכננים לעזוב?

קראו עוד >
תמונת מצב המדינה 2023 08.06.2023

لتحميل البيان الصحفي ، اضغط هنا מרכז טאוב מפרסם את חוברת "תמונת מצב המדינה 2023", המרכזת נתונים חשובים בתחומי הכלכלה, העבודה, הרווחה, הבריאות, החינוך, הדמוגרפיה והסביבה. הנתונים מצביעים על שיפור בתחומים מסוימים, כמו צמיחה מהירה בתוצר, שיעור אבטלה…

קראו עוד >
דפוסי הגירה בערים המעורבות בישראל: היבטים חברתיים-כלכליים 21.05.2023

מחקר חדש של מרכז טאוב בדק את דפוסי ההגירה בתוך ישראל בשנים 2017–2020 בשמונה הערים המעורבות בישראל לפי השתייכות לאשכול חברתי-כלכלי של המהגרים ואת השפעתם על שינוי המרקם החברתי של הערים. הממצאים מעידים על שינויים בגודל האוכלוסייה ובהרכבה, הן מבחינה אתנית והן מבחינה חברתית-כלכלית. בירושלים וברמלה גדלה אוכלוסיית הערבים, בעוד בלוד גדלה דווקא האוכלוסייה היהודית. ההגירה החיצונית אל נוף הגליל הגדילה את האוכלוסייה הערבית בעיר בקצב שנתי של 4.5%. ברוב הערים המעורבות היהודים נוטים להתגורר באזורים המשויכים לאשכולות חברתיים-כלכליים גבוהים יותר לעומת הערבים. יוצאת דופן בהקשר זה היא נוף הגליל, שבה יש יותר דמיון בין יהודים וערבים מבחינת המעמד החברתי-כלכלי, ודפוסי ההגירה בה מצביעים על שיפור אפשרי בדירוג החברתי-כלכלי של העיר בעתיד.

קראו עוד >
בני משפחה מטפלים בישראל: ניתוח, אפיון והשפעה על שוק העבודה 07.05.2023

لتحميل البيان الصحفي ، اضغط هنا כמיליון ומאתיים אלף איש בישראל מטפלים בבני משפחה עם מוגבלות כלשהי ללא תמורה כספית, ורבים מהם מטפלים ביותר מאדם אחד. השקעה זו בטיפול משפיעה על יכולתם של המטפלים להשתלב בשוק העבודה ועל…

קראו עוד >
75 שנה לישראל – נתונים נבחרים מקום המדינה ועד היום 18.04.2023

לכבוד יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל מרכז טאוב מפרסם פרויקט מיוחד המספר סיפורים על המדינה באמצעות נתונים ותרשימים מקום המדינה ועד היום. חושבים שכלום לא השתנה? או שפעם היה כאן יותר טוב? מרכז טאוב מצא שאנחנו טסים יותר…

קראו עוד >
הישגים במבחנים בין-לאומיים והקשר שלהם לצמיחה כלכלית 22.03.2023

מבחנים בין-לאומיים להערכת הישגי תלמידים כגון פיזה (PISA) וטימס (TIMSS) בוחנים את מיומנויותיהם של בני נוער במדינות שונות, ורבים סבורים שהם טומנים בחובם מידע על ההון האנושי העתידי בכל מדינה. לפי גישה זו, מידת ההצלחה במבחנים מנבאת צמיחה…

קראו עוד >
טענו עוד...