נורמות מקומיות, נורמות תרבותיות ומבנה המשפחה בישראל 16.04.2024

בשנים האחרונות מבנה המשפחה בישראל ידע תמורות של ממש, בהן ירידה חוצת מגזרים בשיעור הילודה, ירידה בשיעור הנישואים ועלייה בגיל הנישואים. אף ששיעור הנישואים בישראל דומה לזה שבמדינות המפותחות, מבחינת שיעור הילודה ישראל דומה יותר למדינות מתפתחות שכנות…

קראו עוד >
הסיוע למסייעים בראי מלחמת 7 באוקטובר 2023: השפעות החשיפה לטראומה על צוותים מטפלים וההתמודדות עימה ברמה האישית, המקצועית והמערכתית 10.04.2024

שולחן עגול שקיים משרד ראש הממשלה במסגרת השולחן העגול הרב-מגזרי לשעת חירום בהשתתפות חוקרים מתחום הבריאות דן בקשייהם של אנשי מקצוע מתחומים טיפוליים כגון בריאות הנפש, רפואה, חירום והצלה וממקצועות שונים בתחום הבריאות, החינוך והרווחה. במוקד הדיון עמד…

קראו עוד >
ביטוח סיעודי בישראל 28.03.2024

אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר ותוחלת החיים של האזרחים הוותיקים בישראל מוסיפה לעלות גם היא. מרכז טאוב מפרסם מחקר ובו נתונים על מערך הטיפול הסיעודי בישראל, מידע על מספר המבוטחים בביטוחים הפרטיים, נתונים מעודכנים על ההוצאה הלאומית על…

קראו עוד >
ההוצאה לתלמיד בחטיבה העליונה 2022-2014 28.03.2024

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את התקצוב לתלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי בישראל, מתוך השוואה בין התקצוב בחינוך הממלכתי העברי, הממלכתי-דתי והממלכתי הערבי. המחקר התייחס לתקציב שמקצה משרד החינוך בלבד, ללא התקציבים שמעבירים לבתי הספר הרשויות המקומיות,…

קראו עוד >
בחזית החברתית: על עובדות ועובדים סוציאליים בישראל בשנת 2024 מקבץ נתונים לקראת יום העבודה הסוציאלית 14.03.2024

באמברגו עד 19.3.24 (יום ג') בשעה 6:00 לקראת יום העבודה הסוציאלית הבין-לאומי, מרכז טאוב מציג מקבץ נתונים על מאפייניהם הדמוגרפיים, ההשכלתיים והתעסוקתיים של העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל ועל מרכזיותם במערכותיה של מדינת הרווחה בישראל. לצד זאת מוצגים נתונים…

קראו עוד >
תפקידן המכריע של מדריכות חינוכיות במעונות היום לגיל הרך בצל המלחמה: ממצאים ראשוניים מסקר צוותי חינוך 18.02.2024

לקראת ההצבעה בכנסת על קיצוץ 200 מיליון ש"ח בתקציב הגיל הרך במסגרת עדכון תקציב המדינה לשנת 2024, מרכז טאוב מפרסם סקר שערכה ד"ר כרמל בלנק בקרב 384 גננות, מדריכות חינוכיות ומטפלות-מחנכות במעונות ובגנים לילדים בגילי לידה עד 6…

קראו עוד >
תמונת מצב עדכנית בעקבות המלחמה: קשיים רגשיים והתנהגותיים בקרב ילדים בגיל הרך והוריהם 18.02.2024

באמברגו עד היום, 18.2.24 בשעה 14:00 יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי-השוויון בגיל הרך ערכה סקר בקרב הורים לילדים בגילי לידה עד 6, על השפעתה של מלחמת 7 באוקטובר. הסקר נערך במטרה לבחון את מצבם הרגשי, ההתנהגותי וההתפתחותי…

קראו עוד >
מי דואג לרווחה ולחינוך? ההוצאה על רווחה ועל חינוך ברשויות המקומיות בישראל 12.02.2024

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בסוף החודש, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש המנתח את השקעתן של הרשויות המקומיות בישראל בשני תחומים מרכזיים בחיי תושביהן – רווחה וחינוך. הרשויות המקומיות ממלאות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות החינוך והרווחה ביישוביהן ובמימון…

קראו עוד >
טענו עוד...