מחקר חדש של מרכז טאוב על היחס לבעלי חוב בישראל מוצא שהמערכת הנוכחית מעכבת תחרות בשוק ההלוואות וגורמת סבל מיותר לחייבים 13.05.2013

התפיסה הנפוצה כי ישראלים עושים שימוש מופרז באשראי ומתייחסים לחובות בחוסר אחריות מתגלה כנטולת יסוד לפי מחקרו של מאיר.  היחס בין חובות משקי בית להכנסה פנויה בישראל נמוך מבכל מדינות ה G7-, ועומד על כחצי מהיחס הממוצע במדינות…

קראו עוד >