הודעה לעיתונות – מחקר חדש של מרכז טאוב בנושא אי שוויון מוצא כי התרחבו הפערים בין מרכז ופריפריה, בין יהודים וערבים ובין משפחות קטנות וגדולות 02.06.2013

הגורם העיקרי לאי השוויון בהכנסות הוא פערי השכלה, אולם חשיבותו ירדה לאורך זמן. פערי ההכנסות בין קבוצות אוכלוסייה שונות מבחינת לאום, אזור  מגורים ומספר ילדים במשפחה גדלו לאורך זמן. השוני בין משקי הבית בתחומים כמו לאום, השכלה ומספר…

קראו עוד >