מחקר של מרכז טאוב חושף ממצאים חדשים על הגורמים לפריון העבודה הנמוך בישראל 08.09.2013

ישראלים עובדים הרבה יותר שעות מהמקובל במדינות המפותחות, עם זאת, ההשקעות בהון נמוכות והבירוקרטיה הסבוכה מכבידה עוד יותר על הפריון. השכר תלוי מאוד בכמות המיוצרת בשעה – או "פריון העבודה".  כפי שיפורסם בקרוב בדוח מצב המדינה 2013 של…

קראו עוד >
נתונים חדשים ומדויקים יותר מראים צניחה בנתוני פריון העבודה ב-2012 02.09.2013

נתונים חדשים ומדויקים יותר, המראים צניחה בנתוני פריון העבודה ל-2012, מעידים שהתמונה הבעייתית של פריון העבודה בישראל חמורה יותר ממה שהיה ידוע עד כה

קראו עוד >