דוח מצב המדינה 2013 מתפרסם 26.11.2013

מבחר ממצאים מפרקי "דוח מצב המדינה 2013": תמונת המאקרו עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD (פרופ' דן בן-דוד, מנהל מרכז טאוב וחיים בלייך, חוקר במרכז טאוב) פערי ההכנסות בתוך מעמד הביניים הישראלי הם הגבוהים ביותר…

קראו עוד >