מחקר חדש של מרכז טאוב: מדיניות רווחה מצומצמת, הנסמכת על פנסיות פרטיות, מובילה לכך ששיעור העוני בקרב קשישים ישראלים הוא הגבוה בעולם המפותח 22.01.2014

שיעורי העוני בהכנסות הכלכליות (לפני תשלומי העברה ומסים) בקרב קשישים ישראלים הם הנמוכים במערב, בזכות כיסוי פנסיוני פרטי נרחב יותר מהנהוג במדינות מפותחות. עם זאת, ישראל מסתמכת על מצב זה וממעטת בסיוע לקשישים: קצבאות הזקנה במדינה קטנות והזכאות…

קראו עוד >