תקציר מדיניות חדש של מרכז טאוב מדגיש את מאפייניהן הייחודיים של משפחות בישראל ואת האתגרים שהן עומדות מולם, וממליץ על פתרונות 21.08.2014

בין הנושאים הנסקרים בתקציר: שיעורי הילודה בישראל הם הגבוהים ביותר בעולם המפותח (3.0 ילדים לאישה בהשוואה לממוצע של 1.7 ב-OECD), עם מדיניות ממשלתית המעודדת ילודה במגוון דרכים. המדינה מעניקה סביבה תומכת יחסית לאימהות עובדות, ובכך מובילה לשיעורי תעסוקה …

קראו עוד >
תקציר מדיניות חדש על מבנה משפחתי וסוגיות רווחה לקבוצות שונות 20.08.2014

תקציר מדיניות חדש של מרכז טאוב מדגיש את מאפייניהן הייחודיים של משפחות בישראל ואת האתגרים שהן עומדות מולם, וממליץ על פתרונות

קראו עוד >