דוח מצב המדינה 2014 של מרכז טאוב 14.12.2014

מבחר ממצאים מפרקי "דוח מצב המדינה 2014": יוקר המחיה  לגמור את החודש: הוצאות, הכנסות וחיסכון של משקי בית בישראל איתן רגב (חוקר במרכז טאוב) משפחה ישראלית ממוצעת לא "גומרת את החודש": עבור משפחה ממוצעת – בכל המגזרים –…

קראו עוד >
מחקר חדש של מרכז טאוב: המצב החברתי-כלכלי במדינות המנהיגות מדיניות של Flexicurity טוב בהרבה מזה של ישראל 01.12.2014

מדינות ה-Flexicurity מתאפיינות הן בשיעורי תעסוקה גבוהים יותר בהשוואה לישראל והן בשיעורים נמוכים יותר של עוני ואי שוויון בהכנסות.  המחקר של מרכז טאוב בוחן את מדיניות ה-Flexicurity ומציע כיווני מדיניות ליישומה בישראל כחלק מרפורמה בשוק העבודה. במחקרם החדש,…

קראו עוד >