הרפורמה בבריאות הנפש: סיכונים וסיכויים 22.07.2015

מממצאי המחקר: משנת 1995 ועד 2013 "הפסידה" מערכת בריאות הנפש 1.8 מיליארד שקלים – ההפרש בין התקציב שהייתה מקבלת אילו הרפורמה יושמה במועד שבו הייתה אמורה לצאת לפועל לראשונה ובין התקציב שקיבלה הלכה למעשה. תקציב שיקום נכי הנפש…

קראו עוד >
ארגון וניהול מערכת האשפוז בישראל 02.07.2015

פרופ' דב צ'רניחובסקי, ראש תחום מדיניות הבריאות ומנהל המחקר בפועל במרכז טאוב ויו"ר המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, פתח את הדיון ואמר: "עם היישום המבורך של הרפורמה בשירותי בריאות הנפש היום, עולות ביתר שאת סוגיית הבעלות של הממשלה על…

קראו עוד >