הודעה לעיתונות: דוח מצב המדינה 2021 22.12.2021

הפרקים השונים זמינים לקריאה בעמוד הספר או בלחיצה על שם הפרק. "דוח מצב המדינה 2021" של מרכז טאוב מסדרת הרברט מ' סינגר מציג נתונים חדשים וניתוח מעמיק של הנעשה בתחומי הכלכלה, שוק העבודה, הרווחה, הבריאות, החינוך והדמוגרפיה במהלך…

קראו עוד >
הודעה לעיתונות: על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל 14.12.2021

האוכלוסייה הערבית בישראל היא אוכלוסייה צעירה באופן חריג. מחקרים בין-לאומיים מראים שדי בריבוי צעירים שאינם בשוק העבודה, ללא השכלה גבוהה או שאינם נשואים כדי להעלות את רמת הפשיעה, וזה המצב בחברה הערבית בישראל. אבל חברה זו מתמודדת עם…

קראו עוד >