יחסי הגומלין בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד והשפעתם על הישגים לימודיים 13.08.2023

לקראת שנת הלימודים החדשה וברוח הדיון המתמשך על הכיתות הגדולות בישראל, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש שבדק את הקשר בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד ובין ההישגים הלימודיים בהשוואה בין-לאומית, ומצא שאין קשר מובהק בין המשתנים. עורכי המחקר,…

קראו עוד >