עקורים בארצם: כיצד לסייע לקהילות המפונים? 26.11.2023

מרכז טאוב מפרסם מסמך מיוחד המצביע על הצעדים שעל ממשלת ישראל לנקוט על מנת לתת את המענים הנדרשים למפונים ולעקורים מעוטף עזה ומיישובי הצפון. המרכז הגיש את הסקירה וחלופות המדיניות למינהלת תקומה וציין שככל ויהיה צורך בהרחבות והבהרות,…

קראו עוד >
האם העלאת הריבית באמת מגדילה את ההוצאות של משקי בית עם משכנתה? 23.11.2023

באפריל 2022, בעקבות עליית האינפלציה, החל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק. כתוצאה מכך חלה עלייה משמעותית בתשלומי המשכנתאות של משקי הבית בישראל. עלייה זו, לצד עליות המחירים ושחיקת השכר הריאלי, מכבידות את הנטל הכלכלי ומעלות את יוקר…

קראו עוד >
אי-השוויון של השכול: מחקר חדש מנתח את ההשלכות של אובדן הורה, אחות או אח בגיל הרך על הישגיהם הלימודיים של ילדים בהמשך חייהם 01.11.2023

ממצאי המחקר מראים כי לילדים אשר חווים אובדן בגיל הרך (מגיל שנה עד גיל 6) יש סיכוי נמוך יותר להשיג תעודת בגרות בהשוואה לילדים שלא חוו אובדן. נוסף על כך, מהמחקר עולה כי אובדן הורה ואובדן של אח או אחות משפיעים באופן דומה על הפרט בגיל הרך, וזאת על אף תפקידו המרכזי יותר של ההורה בחיי הילד בשנותיו הראשונות. הניתוח התמקד בזכאות לתעודת בגרות משום שהיא מהווה תנאי כניסה בסיסי ללימודים אקדמיים בישראל, ולכן ניתן לשער כי פגיעה בזכאות לבגרות פוגעת גם בסיכויים להשיג תואר אקדמי, ומתוך כך גם בסיכוי להשתלב במשרות בעלות שכר גבוה בעתיד. בטווח הארוך עלולים להיווצר פערים חברתיים וכלכליים בין מי שחוו אובדן בגיל הרך לבני גילם.

קראו עוד >