הדמוגרפיה של ישראל 2023: ירידות בפריון, בהגירה ובתמותה 17.01.2024

אוכלוסיית ישראל מנתה בסוף שנת 2023 9.84 מיליון נפש, ולמעשה מסוף 2022 גדלה ב-1.86%. שיעור זה אמנם גדול בהשוואה למדינות עשירות אחרות אך הוא נמוך מהממוצע בעשור החולף, וזאת אף שעד סוף ספטמבר 2023 שיעור התמותה היה נמוך…

קראו עוד >
המשק הישראלי טרום מלחמת 7 באוקטובר 2023: סקירה מאקרו-כלכלית 15.01.2024

שנת 2023 הייתה שנה קשה לכלכלה הישראלית. בתשעת החודשים הראשונים יצרה המחלוקת סביב הרפורמה המשפטית אי-ודאות כלכלית, וזו החריפה עוד יותר עם פרוץ המלחמה. חוקרי מרכז טאוב פרופ' בנימין בנטל וד"ר לביב שאמי סוקרים את מצב המשק הישראלי…

קראו עוד >
שוק העבודה ההדוק בישראל – ינואר–ספטמבר 2023 09.01.2024

חוקרי מרכז טאוב מיכאל דבאוי, פרופ' גיל אפשטיין ופרופ' אבי וייס מתארים את ההתפתחויות בשוק העבודה לאחר משבר הקורונה: עלייה עקבית במספר המועסקים בענפי הכלכלה, שיעורי אבטלה נמוכים, שבירת שיאים היסטוריים בשיעורי התעסוקה של נשים ועלייה בשיעורי התעסוקה…

קראו עוד >
מערכת הבריאות בישראל: בין "הנורמלי החדש" ל"נורמלי הישן" 03.01.2024

פרק הבריאות בדוח מצב המדינה של מרכז טאוב לשנת 2023 מציג את מצב הבריאות ומערכת הבריאות בישראל ערב המלחמה, ומציג חלק מהבעיות והאתגרים העומדים בפני מערכת הבריאות והאופן שבו היא מנסה להתמודד איתם. המחסור בכוח אדם בתחומים רבים…

קראו עוד >
רגישות אקלימית ואסדרה לוקה בחסר: אתגרים בתחום הסביבה והבריאות בישראל 01.01.2024

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב למחקר ומדיניות סביבה ובריאות, שפעילותה נתמכת על ידי יד הנדיב המחקר עוסק בסוגיות סביבתיות משמעותיות המשפיעות על בריאות תושבי ישראל ואיכות חייהם בשנים האחרונות – השינוי בעומסי החום, סוגיית הטיפול בפסולת והחשיפה…

קראו עוד >