ביטוח סיעודי בישראל 28.03.2024

אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר ותוחלת החיים של האזרחים הוותיקים בישראל מוסיפה לעלות גם היא. מרכז טאוב מפרסם מחקר ובו נתונים על מערך הטיפול הסיעודי בישראל, מידע על מספר המבוטחים בביטוחים הפרטיים, נתונים מעודכנים על ההוצאה הלאומית על…

קראו עוד >
ההוצאה לתלמיד בחטיבה העליונה 2022-2014 28.03.2024

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את התקצוב לתלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי בישראל, מתוך השוואה בין התקצוב בחינוך הממלכתי העברי, הממלכתי-דתי והממלכתי הערבי. המחקר התייחס לתקציב שמקצה משרד החינוך בלבד, ללא התקציבים שמעבירים לבתי הספר הרשויות המקומיות,…

קראו עוד >
בחזית החברתית: על עובדות ועובדים סוציאליים בישראל בשנת 2024 מקבץ נתונים לקראת יום העבודה הסוציאלית 14.03.2024

באמברגו עד 19.3.24 (יום ג') בשעה 6:00 לקראת יום העבודה הסוציאלית הבין-לאומי, מרכז טאוב מציג מקבץ נתונים על מאפייניהם הדמוגרפיים, ההשכלתיים והתעסוקתיים של העובדות והעובדים הסוציאליים בישראל ועל מרכזיותם במערכותיה של מדינת הרווחה בישראל. לצד זאת מוצגים נתונים…

קראו עוד >