צוות המחקר של היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך נפגש עם נציגים ממשרד הבריאות 29.06.2021

בעקבות פרסום המחקר על הקשר בין עקה הורית לזמן מסך של ילדים צעירים בזמן סגר הקורונה, נפגש צוות המחקר של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך עם נציגים ממשרד הבריאות לדון בממצאים ובדרכים לשיפור הבריאות…

קראו עוד >
נדב דוידוביץ' הרצה בכנס של רשת החדשנות גרמניה–ישראל על חדשנות דיגיטלית במערכת הבריאות 29.06.2021

בכנס של רשת החדשנות גרמניה–ישראל על חדשנות דיגיטלית במערכת הבריאות הרצה ראש תוכנית מדיניות הבריאות של מרכז טאוב פרופ' נדב דוידוביץ' על שימוש בכלים דיגיטליים לקידום שוויון בבריאות ולחיזוק הקשרים בין רופאים, מטופלים וקובעי מדיניות. פרופ' דוידוביץ' הדגיש…

קראו עוד >
ג'וני גל הרצה במפגש וירטואלי עם אנשי הפדרציה היהודית של פילדלפיה 17.06.2021

פרופ' ג'וני גל, יו״ר תוכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב, הרצה על חוסר ביטחון תזונתי בישראל לצד נציגים מעמותות לקט, יד לקשיש ותוכנית "סיוע לחיים" של עמותת לתת במפגש וירטואלי עם אנשי הפדרציה היהודית של פילדלפיה.  בהרצאה העלה פרופ'…

קראו עוד >
בנימין בנטל הציג בוועדה המיוחדת של הכנסת לענייני החברה הערבית 16.06.2021

בדיון של הוועדה המיוחדת של הכנסת לענייני החברה הערבית הציג פרופ' בנימין בנטל, יו"ר תוכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב, את האתגרים הניצבים בפני הערבים בישראל בתחומי החינוך ושוק העבודה. פרופ' בנטל הדגיש את הפערים בהישגים הלימודיים בין יהודים…

קראו עוד >
סוזי פת-בנבנישתי ונדב דוידוביץ' הציגו בפני הפדרציה היהודית של שיקגו 18.05.2021

מנכ"לית מרכז טאוב סוזי פת-בנבנישתי ופרופ' נדב דוידוביץ', ראש תוכנית מדיניות הבריאות במרכז, הציגו סקירה של ההשלכות הכלכליות, החברתיות והבריאותיות של מגפת הקורונה על החברה הישראלית בפני הפדרציה היהודית של שיקגו. כפי שציינה פת-בנבנישתי, "המגפה תרמה לחשיפת פערים…

קראו עוד >
ג'וני גל ובנימין בנטל הרצו בפני חברים בעמותת "לקט ישראל" 25.04.2021

ראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב פרופ' ג'וני גל וראש תוכנית מדיניות הכלכלה פרופ' בנימין בנטל, הרצו בפני למעלה מ-150 חברים בעמותת "לקט ישראל" להצלת עודפי מזון איכותיים, על השפעות מגפת הקורונה על היציבות הכלכלית, התעסוקה, אי-השוויון והעוני…

קראו עוד >
חוקרי היוזמה לחקר הגיל הרך של המרכז נפגשו עם אנשי האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 14.04.2021

חוקרי היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך של מרכז טאוב נפגשו עם אנשי האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשיחה על המחקרים והפעילויות של צוות היוזמה. פרופ' יוסי שביט, העומד בראש היוזמה, הדגיש את…

קראו עוד >
אבי וייס נפגש עם צוות יועצי הנשיא ראובן ריבלין 22.03.2021

נשיא מרכז טאוב פרופ' אבי וייס נפגש עם צוות יועצי הנשיא ראובן ריבלין והציג בפניהם את הממצאים העיקריים מדוח מצב המדינה 2020, בדגש על השלכות הקורונה על הכלכלה ושוק העבודה בישראל. פרופ' וייס ציין כי "מי שנפגעו באופן…

קראו עוד >