צוות המחקר של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך הציג את ממצאי המחקר האחרון בפני גופים שונים 13.01.2021

צוות המחקר של יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך הציג את ממצאי המחקר האחרון בפני הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), צוות החינוך במרכז השלטון המקומי והמועצה לגיל הרך.

קראו עוד >
בנימין בנטל ושביט מדהלה הציגו לאנשי ארגון הג'וינט את מחקרם האחרון 06.01.2021

ראש תוכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב פרופ' בנימין בנטל והחוקרת שביט מדהלה הציגו לאנשי ארגון הג'וינט את מחקרם האחרון, העוסק ביכולת של העובדים בישראל לעבוד מהבית על פי מאפייני התעסוקה שלהם ובמה שניתן לעשות כדי להתמודד עם התרחבות…

קראו עוד >
הודעה על פטירתו של פרופ' דב צ'רניחובסקי ז"ל 07.01.2021

דב היה חלק ממרכז טאוב מיום שהוקם בשנת 1982. במשך שנים הוא פעל נמרצות לקידום נושאי הבריאות והחברה בישראל בממשלה, בתקשורת ובזירות רבות נוספות. דב היה פרופסור אמריטוס לכלכלת בריאות ולמדיניות בריאות במחלקה לניהול מערכת בריאות באוניברסיטת בן-גוריון…

קראו עוד >