ג'וני גל ובנימין בנטל הרצו בפני חברים בעמותת "לקט ישראל" 25.04.2021

ראש תוכנית מדיניות הרווחה במרכז טאוב פרופ' ג'וני גל וראש תוכנית מדיניות הכלכלה פרופ' בנימין בנטל, הרצו בפני למעלה מ-150 חברים בעמותת "לקט ישראל" להצלת עודפי מזון איכותיים, על השפעות מגפת הקורונה על היציבות הכלכלית, התעסוקה, אי-השוויון והעוני…

קראו עוד >
חוקרי היוזמה לחקר הגיל הרך של המרכז נפגשו עם אנשי האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 14.04.2021

חוקרי היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך של מרכז טאוב נפגשו עם אנשי האגף לאסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשיחה על המחקרים והפעילויות של צוות היוזמה. פרופ' יוסי שביט, העומד בראש היוזמה, הדגיש את…

קראו עוד >
אבי וייס ונחום בלס נפגשו עם אנשי לשכת המדען הראשי של משרד החינוך 19.04.2021

בפגישה עם אנשי לשכת המדען הראשי של משרד החינוך, נשיא מרכז טאוב פרופ' אבי וייס וראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז נחום בלס דנו בשיקום מערכת החינוך בעקבות הקורונה, על כל האתגרים וההזדמנויות הכרוכים בכך. לדברי בלס, "מה שקרה…

קראו עוד >
אבי וייס ונדב דוידוביץ' הציגו בפני בכירי משרד הבריאות 08.04.2021

"שיעורי התמותה בישראל לפני התפרצות מגפת הקורונה היו נמוכים בהשוואה לשנים קודמות. בעקבות המגפה הייתה עלייה בשיעורי התמותה אבל המצב היה יכול להיות הרבה יותר גרוע – בהתחשב במספר הגבוה של חולים מאומתים בישראל, התמותה מהנגיף הייתה נמוכה…

קראו עוד >
חוקרי המרכז נפגשו עם אנשי משרד הכלכלה לדיון בממצאים מדוח מצב המדינה 2020, בדגש על שוק העבודה 01.04.2021

ראש תוכנית מדיניות הכלכלה במרכז טאוב פרופ' בנימין בנטל והחוקרים נעם זונטג ושביט מדהלה נפגשו עם אנשי משרד הכלכלה לדיון בממצאים מדוח מצב המדינה 2020, בדגש על שוק העבודה. השיחה נסבה בעיקר על האפשרויות החדשות שנוצרו בעקבות הקורונה…

קראו עוד >