קשר מתמשך ורב-שנים עם בית הנשיא קשר מתמשך ורב-שנים עם בית הנשיא
אימפקט המחקר על שימוש מוגבר במשככי כאבים נרקוטיים בישראל אימפקט המחקר על שימוש מוגבר במשככי כאבים נרקוטיים בישראל
הקמת היוזמה למחקר ומדיניות סביבה ובריאות הקמת היוזמה למחקר ומדיניות סביבה ובריאות