יום האישה הבין-לאומי הוא הזדמנות טובה להרהר בניסיונות לקדם שוויון בשוק העבודה ובהתפתחויות האחרונות בתחום

08.03.2023

ליאורה בוורס, סמנכ"לית מרכז טאוב, בפוסט לכבוד יום האישה הבין-לאומי

גם בשנת 2023 מחקרים רבים – ובהם מחקרים של מרכז טאוב – מעידים שפער השכר הכולל בישראל בין גברים ונשים הוא מן הגדולים במדינות ה-OECD ולא חלו בו שינויים של ממש בשנים האחרונות.

כאישה יהודית חילונית אני מוטרדת במיוחד מכך שהפערים המגדריים הגדולים ביותר התגלו בקבוצת האוכלוסייה שאליה אני משתייכת – יהודים לא חרדים: 37% בשכר ברוטו ו-25% בשכר השעתי. נדהמתי לגלות שאפילו אחרי שמביאים בחשבון הבדלים בשעות העבודה, בענף התעסוקה, במשלח היד ובגורמים אחרים שמשפיעים על השכר, עדיין יש הבדל של 10% לטובת הגברים בקבוצה זו. את הפער העצום הזה בהכנסות אפשר לייחס ככל הנראה להבדלים מגדריים – בין שמדובר באפליה גלויה ובין שמדובר בהבדלים בסגנון המשא ומתן שאנחנו מנהלים מול המעסיקים ובתוצאותיו.

עם זאת, יש כמה מגמות מעודדות הקשורות לפערי השכר במגזר החרדי ובמגזר הערבי. בין 2014 ל-2018 הצטמצמו פערי השכר בקרב החרדים והגיעו ל-6% לטובת הנשים, כנראה בגלל המשך כניסתם של גברים חרדים לא מיומנים לשוק העבודה. במגזר הערבי, אף שהתרחבות הפערים מדאיגה – עד 2014 לא היו כלל פערי שכר וכיום הם עומדים על 15% – היא משקפת ככל הנראה את הגידול הנמשך במספר הנשים הערביות הנכנסות לשוק העבודה בפעם הראשונה.

התיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, שנכנס לתוקף בשנת 2022, הוא נקודת ציון חשובה במאמצים הנמשכים לצמצם את פערי השכר המגדריים בישראל. הוא מחייב מעסיקים גדולים להפיק מדי שנה דוח המפרט את פערי השכר בין גברים ונשים ולפרסם אותו הן במקום העבודה והן בציבור.

כסמנכ"לית וכאמא אני מקווה שהעיסוק המוגבר בנושא זה – הן בציבור הרחב והן בקרב עובדי החברות, יביא לצמצום פערי השכר המטרידים והמתמשכים בין גברים ונשים בישראל.

פוסטים אחרונים

אתגר המדידה בשירותים החברתיים

12.09.2023

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things." (Peter Drucker)" "יעילות היא לעשות את הדברים נכון. מועילוּת

קראו עוד >
  • ניר קידר

נערכים לשנת הלימודים הבאה: איך מתגברים על המחסור במורים?

23.08.2023

זה זמן רב אני טוען שלמעשה אין מחסור במורות ובמורים, לא ברמת המערכת ולא בשלבי חינוך ספציפיים. רואים זאת בבירור

קראו עוד >
  • נחום בלס

החופש הגדול כבר כאן, איזה כיף!

11.07.2023

20 ביוני כבר עבר וגם 1 ביולי, כל התלמידים בישראל אמרו שלום למוריהם ולמורותיהם, אפסנו את הילקוטים והתלבושת האחידה ויצאו

קראו עוד >
  • נחום בלס

איומי אקלים בישראל: מזג אוויר קיצוני וגלי חום בעונת הקיץ

07.06.2023

תצפיות שנערכו מאז שנות החמישים באזורים שונים בעולם מראות כי שינויי אקלים תורמים לגידול בתדירותם, בעוצמתם ובמשכם של גלי החום.

קראו עוד >
  • מאיה שדה , דוד ברודאי , מיה נגב