כיצד יושפע הציבור החרדי מהחלת תקנות ה-FATCA על מוסדות הגמ"ח

17.05.2017

בעוד כחודש וחצי יפוג תוקפו של ההסכם הזמני שהושג בכנסת והחריג את הגמ"חים, לתקופה של שנה מהסכם ה-FATCA – הקובע כי על גופים פיננסיים בישראל לדווח באמצעות רשות המיסים בישראל לרשויות המס האמריקאיות, על חשבונות המנוהלים במישרין או בעקיפין ע"י אזרחים אמריקאים. משמעות הדבר היא שמוסדות הגמ"ח יהיו מחויבים בדיווח על פעילותם ומקורות המימון שלהם, ובפרט על תרומות מארה"ב.

לכך עשויות להיות השפעות שליליות על עלויות התפעול של הגמ"חים, על חופש פעולתם, ועל היקף התרומות שיגייסו. קשה לומר מה תהיה עוצמתן של השפעות אלו, אך סביר להעריך כי תהיה פגיעה מורגשת בהיקפי הפעילות של הגמ"חים וביכולתם לספק אשראי לציבור.

כיצד יושפע מכך הציבור החרדי ובאיזו עוצמה? גם כאן מדובר בשאלה מורכבת. מוסדות הגמ"ח היוו לאורך עשורים נדבך חשוב בכלכלת המגזר החרדי. היכולת לגייס אשראי זמין וזול (ללא ריבית), בהתראה קצרה ועם מעט מאוד בירוקרטיה – סייעה ומסייעת למשקי בית חרדים רבים בצמתים מרכזיים של חייהם. בין אם מדובר בבר-מצווה, חתונה, או רכישת דירה, להלוואות הגמ"חים היה תפקיד חיוני במימון הוצאות גדולות.

בעשור האחרון במיוחד, קיבלו הגמ"חים תפקיד מרכזי אף יותר בהתמודדות משקי הבית החרדים, ובפרט הצעירים, עם המציאות הכלכלית המאתגרת שניצבת בפניהם.

חשוב לזכור כי לדור הראשון של חברת הלומדים היו הורים שעבדו רוב חייהם (חלקם גם קיבלו פיצויים מגרמניה) ולכן יכלו לתמוך בילדיהם יותר מאשר מתאפשר כיום. גם התרומות מחו"ל לא גדלו בקצב מהיר כמו קצב גידול האוכלוסייה, קצבאות הילדים קוצצו מאוד בשנת 2003, ויוקר המחיה ובפרט מחירי הדיור זינקו. במציאות החדשה הזו הפכה רכישת דירה למשימה מאתגרת ביותר. ההון העצמי ההתחלתי שהיה זמין לבני הדור הקודם, לרוב אינו זמין לזוגות הצעירים – וכך נאלצו רבים מהם ללוות סכומים גדולים מגמ"חים ובעזרתם לבקש משכנתא מהבנק.

כך סייעו אמנם הגמ"חים לזוגות אלו להגיע לדירה – אך היקפי החובות הלכו ותפחו וניכר היה כי מצב זה לא יוכל להימשך לאורך זמן, שכן, הלוואות יש להחזיר. ואכן, בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בשיעור הבעלות על דירות בקרב צעירים חרדים, לצד עלייה חדה בשיעורי התעסוקה של נשים וגברים חרדים, וזינוק בשיעור הלומדים לתואר אקדמי.

במילים אחרות, אנו נמצאים כיום במידה רבה כבר בשלב מתקדם יותר של תהליך ההסתגלות של הדור החרדי הצעיר למציאות הכלכלית החדשה, ועבור זוגות צעירים רבים, המגמות שהוזכרו לעיל הקטינו במידה רבה את התלות הכלכלית בגמ"חים. יחד עם זאת, יש כיום עדיין משפחות חרדיות רבות שתלותן הכלכלית בגמ"חים היא גדולה, וצמצום היקף פעילותם יקשה עליהן מאוד – במיוחד בטווח הקצר, ועשוי להאיץ את תהליכי השינוי שאנו עדים להם בשנים האחרונות.

בסיכום התמונה הגדולה ניתן להעריך כי צמצום היקף הלוואות הגמ"חים יורגש, אך אינו צפוי להביא לקריסה, שכן, בהשוואה לשנים קודמות, הדור הצעיר כיום ערוך טוב יותר להתמודד איתו.

(פורסם בשבועון החרדי "ביזנס")

פוסטים אחרונים

נייר עמדה: הקיצוץ בתקציב הגיל הרך יפגע מאוד בדור העתיד של מדינת ישראל

28.02.2024

10% מאוכלוסיית ישראל הם ילדים מתחת לגיל 4, כפול מהממוצע במדינות ה-OECD. שליש מהילדים עד גיל 4 בישראל חיים מתחת

קראו עוד >
  • צוות היוזמה לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך

תפקידן המכריע של מדריכות חינוכיות במעונות היום לגיל הרך בצל המלחמה: ממצאים ראשוניים מסקר צוותי חינוך

18.02.2024

מבוא במשך שנים סבלה מערכת החינוך והטיפול בילדים בגיל לידה עד 3 מהזנחה ומהיעדר פיקוח. למרות הגידול העקבי במספר הילדים

קראו עוד >
  • כרמל בלנק

מערכת הרווחה הייתה על סף קריסה בתחילת המלחמה – זה מה שחייב לקרות כדי שתמשיך לתפקד

08.11.2023

מערכת הרווחה במדינת ישראל הייתה קורסת בימיה הראשונים של המלחמה אלמלא ההתארגנות המהירה של הדרגים המקצועיים במשרד הרווחה, ההתגייסות המרשימה

קראו עוד >
  • ג’וני גל , עידית וייס-גל

היפוך הגילים המזעזע של טבח ה-7 באוקטובר

06.11.2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ''ס) מפרסמת באופן קבוע נתונים על מספר הנפטרים היומי בישראל. הפרסום האחרון כולל את מתקפת 7 באוקטובר.

קראו עוד >
  • אלכס וינרב