כיצד יושפע הציבור החרדי מהחלת תקנות ה-FATCA על מוסדות הגמ"ח

17.05.2017

בעוד כחודש וחצי יפוג תוקפו של ההסכם הזמני שהושג בכנסת והחריג את הגמ"חים, לתקופה של שנה מהסכם ה-FATCA – הקובע כי על גופים פיננסיים בישראל לדווח באמצעות רשות המיסים בישראל לרשויות המס האמריקאיות, על חשבונות המנוהלים במישרין או בעקיפין ע"י אזרחים אמריקאים. משמעות הדבר היא שמוסדות הגמ"ח יהיו מחויבים בדיווח על פעילותם ומקורות המימון שלהם, ובפרט על תרומות מארה"ב.

לכך עשויות להיות השפעות שליליות על עלויות התפעול של הגמ"חים, על חופש פעולתם, ועל היקף התרומות שיגייסו. קשה לומר מה תהיה עוצמתן של השפעות אלו, אך סביר להעריך כי תהיה פגיעה מורגשת בהיקפי הפעילות של הגמ"חים וביכולתם לספק אשראי לציבור.

כיצד יושפע מכך הציבור החרדי ובאיזו עוצמה? גם כאן מדובר בשאלה מורכבת. מוסדות הגמ"ח היוו לאורך עשורים נדבך חשוב בכלכלת המגזר החרדי. היכולת לגייס אשראי זמין וזול (ללא ריבית), בהתראה קצרה ועם מעט מאוד בירוקרטיה – סייעה ומסייעת למשקי בית חרדים רבים בצמתים מרכזיים של חייהם. בין אם מדובר בבר-מצווה, חתונה, או רכישת דירה, להלוואות הגמ"חים היה תפקיד חיוני במימון הוצאות גדולות.

בעשור האחרון במיוחד, קיבלו הגמ"חים תפקיד מרכזי אף יותר בהתמודדות משקי הבית החרדים, ובפרט הצעירים, עם המציאות הכלכלית המאתגרת שניצבת בפניהם.

חשוב לזכור כי לדור הראשון של חברת הלומדים היו הורים שעבדו רוב חייהם (חלקם גם קיבלו פיצויים מגרמניה) ולכן יכלו לתמוך בילדיהם יותר מאשר מתאפשר כיום. גם התרומות מחו"ל לא גדלו בקצב מהיר כמו קצב גידול האוכלוסייה, קצבאות הילדים קוצצו מאוד בשנת 2003, ויוקר המחיה ובפרט מחירי הדיור זינקו. במציאות החדשה הזו הפכה רכישת דירה למשימה מאתגרת ביותר. ההון העצמי ההתחלתי שהיה זמין לבני הדור הקודם, לרוב אינו זמין לזוגות הצעירים – וכך נאלצו רבים מהם ללוות סכומים גדולים מגמ"חים ובעזרתם לבקש משכנתא מהבנק.

כך סייעו אמנם הגמ"חים לזוגות אלו להגיע לדירה – אך היקפי החובות הלכו ותפחו וניכר היה כי מצב זה לא יוכל להימשך לאורך זמן, שכן, הלוואות יש להחזיר. ואכן, בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בשיעור הבעלות על דירות בקרב צעירים חרדים, לצד עלייה חדה בשיעורי התעסוקה של נשים וגברים חרדים, וזינוק בשיעור הלומדים לתואר אקדמי.

במילים אחרות, אנו נמצאים כיום במידה רבה כבר בשלב מתקדם יותר של תהליך ההסתגלות של הדור החרדי הצעיר למציאות הכלכלית החדשה, ועבור זוגות צעירים רבים, המגמות שהוזכרו לעיל הקטינו במידה רבה את התלות הכלכלית בגמ"חים. יחד עם זאת, יש כיום עדיין משפחות חרדיות רבות שתלותן הכלכלית בגמ"חים היא גדולה, וצמצום היקף פעילותם יקשה עליהן מאוד – במיוחד בטווח הקצר, ועשוי להאיץ את תהליכי השינוי שאנו עדים להם בשנים האחרונות.

בסיכום התמונה הגדולה ניתן להעריך כי צמצום היקף הלוואות הגמ"חים יורגש, אך אינו צפוי להביא לקריסה, שכן, בהשוואה לשנים קודמות, הדור הצעיר כיום ערוך טוב יותר להתמודד איתו.

(פורסם בשבועון החרדי "ביזנס")

פוסטים אחרונים

אתגר המדידה בשירותים החברתיים

12.09.2023

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things." (Peter Drucker)" "יעילות היא לעשות את הדברים נכון. מועילוּת

קראו עוד >
  • ניר קידר

נערכים לשנת הלימודים הבאה: איך מתגברים על המחסור במורים?

23.08.2023

זה זמן רב אני טוען שלמעשה אין מחסור במורות ובמורים, לא ברמת המערכת ולא בשלבי חינוך ספציפיים. רואים זאת בבירור

קראו עוד >
  • נחום בלס

החופש הגדול כבר כאן, איזה כיף!

11.07.2023

20 ביוני כבר עבר וגם 1 ביולי, כל התלמידים בישראל אמרו שלום למוריהם ולמורותיהם, אפסנו את הילקוטים והתלבושת האחידה ויצאו

קראו עוד >
  • נחום בלס

איומי אקלים בישראל: מזג אוויר קיצוני וגלי חום בעונת הקיץ

07.06.2023

תצפיות שנערכו מאז שנות החמישים באזורים שונים בעולם מראות כי שינויי אקלים תורמים לגידול בתדירותם, בעוצמתם ובמשכם של גלי החום.

קראו עוד >
  • מאיה שדה , דוד ברודאי , מיה נגב