מדיניות קבלת תרומות

מרכז טאוב מתבסס על נדיבותם של תורמים יחידים ועל תרומותיהן של קרנות ועמותות, המאפשרים את המשך פעילותנו. כדי להבטיח שעבודתנו תהיה אובייקטיבית ובלתי תלויה, קבע מרכז טאוב כמה קווים מנחים בנושא סוגי התרומות שאנו יכולים לקבל. איננו מקבלים מימון משום גורם ממשלתי, ואנו שוקלים בקפידה מקורות מימון אחרים לאורם של עקרונות מנחים כדי לשמר את הניטרליות שלנו. למידע נוסף על תרומות למרכז טאוב אנא צרו קשר עם מנהלת השותפויות האסטרטגיות מיכל בן דב Michalbd@taubcenter.org.il

תכנון מחקר ומדיניות שותפויות מחקריות

תהליך תכנון שיתופי הפעולה המחקריים של מרכז טאוב מבטיח שמחקרינו יהיו ברמה הגבוהה ביותר, ויעסקו בשאלות המדיניות החברתית החשובות ביותר הניצבות בפני ישראל. לשם כך אנו בוחנים הצעות למחקרים שמגיש צוות המחקר של המרכז, רעיונות למחקרים מטעם עמיתים מובילים בצוותי המדיניות שלנו ומטעם המועצה המייעצת הבין-לאומית, וכן המלצות לנושאי מחקר מטעם מגוון אנשי מפתח, ובהם חברי כנסת ושרים, ארגונים חברתיים ופילנתרופים. לאחר התכנון נקבעת תוכנית המחקר בהחלטת ההנהלה הבכירה וראשי תוכניות המדיניות. למידע נוסף על המחקר שלנו אנא צרו קשר עם מנהל המחקר פרופ' אלכס וינרב: alexw@taubcenter.org.il

מצוינות ארגונית

מרכז טאוב משמש מקור מידע אמין לקובעי מדיניות ולציבור הרחב מאז הקמתו ב-1982. לצד שמירה על מוניטין טובים לשם קידום מצוינות בתהליך קבלת החלטות המדיניות בישראל, אנו שואפים למצוינות בתחום התפעולי והמינהלי, וייסדנו מדיניות ארגונית בתחום זה כדי להבטיח שעבודתנו עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של ניהול חברה לתועלת הציבור. לצורך כך מעסיק הדירקטוריון של מרכז טאוב יועץ חיצוני מומחה הבוחן את התהליכים התפעוליים והניהוליים במרכז מדי תקופה. בעקבות הערכה זו מעביר היועץ המלצות לאישורו של הדירקטוריון וליישומו של הצוות המקצועי במרכז. למידע נוסף על מדיניות המצוינות הארגונית במרכז טאוב אנא צרו קשר עם מנהלת הכספים והתפעול במרכז טאוב מירה גולן: mirag@taubcenter.org.il