מה בין צמיחה כלכלית ואי שוויון בהכנסות?

04.11.2019

הקשר בין צמיחה ובין אי שוויון הוא סוגיה לא פתורה המעסיקה כלכלנים רבים. האם צמיחה כלכלית מעמיקה את אי השוויון בהכנסות או שהכול נהנים מפירותיה? האם אי שוויון בהכנסות מחליש את הצמיחה הכלכלית או מעודד אותה? הכנס השנתי ע"ש הרברט מ' סינגר לשנת 2019 של מרכז טאוב (לחצו להרשמה) ידון בשאלות הללו ויבחן את היחסים שבין צמיחה כלכלית ובין אי שוויון בהכנסות, הן ברמה הבין-לאומית והן בהקשר המקומי.

הקונפליקט בין צמיחה לאי שוויון מקורו בראש ובראשונה בהבנה שמחד גיסא תמריצים המעודדים צמיחה כלכלית מובילים בהכרח להעמקת אי השוויון, אך מאידך גיסא אי השוויון עלול לפגוע בצמיחה הכלכלית עקב הפגיעה האפשרית ביכולת המימוש של הפוטנציאל האנושי במלואו.

מחקרים כלכליים גורסים כי על מנת לעודד אנשים למצות את יכולותיהם ולהגביר את הפרודוקטיביות שלהם, יש ליצור מנגנונים שיתגמלו מצוינות ופרודוקטיביות. מנגנונים כאלה יעודדו חשיבה חדשנית וישפרו את הפריון, ובסופו של דבר יביאו לצמיחה כלכלית. עם זאת, התוצאה הישירה של מערכת תגמולים כזאת היא שחלק מהאנשים בהכרח יקבלו יותר מאחרים. כלומר, מערכת תגמולים מובילה מעצם טבעה להעמקת אי השוויון.

אבל לכל מטבע יש שני צדדים. גם אם יש אמת בטענה שאי שוויון הוא כלי הכרחי לעידוד הצמיחה, חשוב להבין שהוא עשוי באותה מידה לבלום אותה. כך, כשלי שוק שונים מקשים את גישתם של אלה המשתייכים לשכבות החלשות למערכת ההשכלה הגבוהה, ובכך מונעים מהם הזדמנות לרכוש מיומנויות וכישורים חשובים שיאפשרו להם למצות את יכולותיהם ולתרום לכלכלה. במילים אחרות, פערים חברתיים מונעים מאנשים רבים לממש את הפוטנציאל שלהם ובכך פוגעים בצמיחה הכלכלית.

מערכת היחסים המורכבת בין צמיחה כלכלית ובין אי שוויון בהכנסות משתקפת גם במחקרים שנערכו בנושא, אשר התקשו להגיע למסקנות חד-משמעיות. הספרות המחקרית לא הצליחה להוכיח עד כה קשר ישיר או אפילו קשר סיבתי בין שתי התופעות החברתיות הללו. מלבד זאת, חשוב להבין כי הקשר בין שני המשתנים הללו תלוי במידה רבה באופן שבו אנו בוחרים להגדיר אותם. למשל, מהו המדד הטוב ביותר למדידת אי שוויון – האם יש למדוד אותו לפי ההכנסה נטו או לפי ההכנסה הפנויה (לפני התערבות המדינה או אחריה)? האם יש למדוד את הצמיחה בטווח הקצר או בטווח הארוך? האם אי השוויון מהותי יותר בחלק התחתון של התפלגות ההכנסה או דווקא בקרב אלה שהכנסתם גבוהה, יחסית?

הכנס השנתי ע"ש הרברט מ' סינגר לשנת 2019 של מרכז טאוב, "צמיחה ו/או אי שוויון? היערכות לעתיד", יעסוק בשאלות הללו ובשאלות חשובות נוספות בדבר הקשר שבין צמיחה לבין אי שוויון במדינות מפותחות. המושב הראשון ייפתח בהרצאותיהם של הנואמים המרכזיים של הכנס, פרופ' דייוויד וייל ופרופ' ג'אנט גורניק, שיציגו סקירה רחבה על היחסים שבין צמיחה ובין אי שוויון ויסבירו כיצד ניתן למדוד ולהבין אי שוויון במדינות מפותחות.

המושבים הבאים יעסקו בשוק העבודה העתידי ובמערכת החינוך. במסגרת זו יידונו השאלות הבאות: האם שוק העבודה העתידי מעודד את המשך הצמיחה הכלכלית של ישראל? האם הוא צפוי להעמיק את אי השוויון בהכנסות ולהותיר מאחור עובדים בענפים מסוימים ובעלי מערך כישורים מסוים? כיצד יכולה מערכת החינוך לקדם צמיחה כלכלית ובה בעת לסייע בצמצום אי השוויון בהכנסות? האם מערכת החינוך של ישראל ערוכה להתמודד עם האתגרים הללו?

הצטרפו אלינו ב-14 בנובמבר לכנס מרתק על הקשר הסבוך בין שתיים מהתופעות המשפיעות ביותר על החברה והכלכלה בישראל, ועל הסיכונים וההזדמנויות הניצבים בפנינו. מצפים לראותכם!

פוסטים אחרונים

אתגר המדידה בשירותים החברתיים

12.09.2023

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things." (Peter Drucker)" "יעילות היא לעשות את הדברים נכון. מועילוּת

קראו עוד >
  • ניר קידר

נערכים לשנת הלימודים הבאה: איך מתגברים על המחסור במורים?

23.08.2023

זה זמן רב אני טוען שלמעשה אין מחסור במורות ובמורים, לא ברמת המערכת ולא בשלבי חינוך ספציפיים. רואים זאת בבירור

קראו עוד >
  • נחום בלס

החופש הגדול כבר כאן, איזה כיף!

11.07.2023

20 ביוני כבר עבר וגם 1 ביולי, כל התלמידים בישראל אמרו שלום למוריהם ולמורותיהם, אפסנו את הילקוטים והתלבושת האחידה ויצאו

קראו עוד >
  • נחום בלס

איומי אקלים בישראל: מזג אוויר קיצוני וגלי חום בעונת הקיץ

07.06.2023

תצפיות שנערכו מאז שנות החמישים באזורים שונים בעולם מראות כי שינויי אקלים תורמים לגידול בתדירותם, בעוצמתם ובמשכם של גלי החום.

קראו עוד >
  • מאיה שדה , דוד ברודאי , מיה נגב