שמים את הגיל הרך במרכז: רשמים מכנס מרכז טאוב

28.07.2022

ב-20 ביולי התקיים במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך כנס שכותרתו "מצוקות ותקוות בטיפול בגיל הרך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הסללה והשפעתה על מוביליות חברתית של תלמידי תיכון בשנות התשעים

29.05.2022

מתחילת שנות השבעים ועד אמצע שנות התשעים הוביל משרד החינוך סדרה של רפורמות אשר שינו את מבנה הלימודים בחינוך העל-יסודי...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הסללה והשפעתה ארוכת הטווח על הישגי ההשכלה והשכר של תלמידות ותלמידי תיכון בשנות התשעים

23.05.2022

המחקר מצביע על ההשפעה ארוכת הטווח של מנגנוני ההסללה והבידול בתוכניות הלימודים על תלמידות ותלמידים ואומד את סיכוייהם להשיג תואר...

קראו עוד >
  • אייל בר חיים יריב פניגר

תלמידי החינוך המיוחד בישראל: המספרים עולים אך שיעורי השילוב נמוכים

28.04.2022

במחצית השנייה של המאה העשרים חלו שתי התפתחויות דרמטיות בתחום החינוך המיוחד: האחת היא גידול ניכר במספר התלמידים המאובחנים כתלמידים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תקצוב החינוך המיוחד בישראל: מהמלצות ועדת דורנר ועד תחילת יישום התיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד

18.04.2022

המחקר בוחן את התפתחות תקציב החינוך המיוחד ואת חלוקת התקציב בין המסגרות השונות של החינוך המיוחד. מבין התחומים העיקריים בתקציב...

המאבק המתמשך לשוויון בתקצוב החינוך המיוחד: סקירה היסטורית

18.04.2022

במחצית השנייה של המאה העשרים חלו במדינות רבות, ובכללן ישראל, שתי התפתחויות דרמטיות בתחום החינוך המיוחד. האחת היא הגידול הניכר...

להשקיע כדי לצמוח בחוב מוגדל

14.04.2022

נייר משותף עם מכון אהרן למדיניות כלכלית נייר זה מצביע על הזדמנות היסטורית העומדת בפני המשק הישראלי. הריבית הנמוכה שהמשק...

קראו עוד >

תוחלת החיים בישראל בשנת 2021: חזרה למגמת עלייה?

31.03.2022

מגפת הקורונה קטעה את העלייה בתוחלת החיים כפי שהכרנו בשלושים השנים האחרונות, עלייה שנתית של 2-3 חודשים. בשנת 2020, ישראל...

טענו עוד...