עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

13.11.2014

בניגוד לדעה הרווחת, שיעורי העוני ואי השוויון בהכנסות פנויות בישראל גבוהים מאוד לעומת מדינות מפותחות גם כאשר מוציאים מהחישוב את...