רגישות אקלימית ואסדרה לוקה בחסר: אתגרים בתחום הסביבה והבריאות בישראל 31.12.2023

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב למחקר ומדיניות סביבה ובריאות, שפעילותה נתמכת על ידי יד הנדיב מחקרן של מאיה שדה...

קראו עוד >
מלחמת 7 באוקטובר 2023: סביבה במלחמה 06.12.2023

מצבי מלחמה, מעבר לפגיעתם הישירה והמיידית באוכלוסייה, טומנים בחובם גם פוטנציאל לנזקים עקיפים עקב שינויים במערכת הסביבתית ופגיעה בתשתיות חיוניות...

קראו עוד >
השלכות סביבתיות של המלחמה (באנגלית) 05.12.2023

חוקרי תחום סביבה ובריאות, מאיה שדה, פרופ' נדב דוידוביץ' ופרופ' מיה נגב, עסקו בהשלכות ארוכות וקצרות הטווח של המלחמה על...

קראו עוד >
היבטי בריאות הציבור בתיקונים המוצעים לחוק אוויר נקי 01.04.2024

התיקון המוצע לעומת המצב הקיים התוכנית הכלכלית לשנים 2023–2024 מציעה תיקונים לחקיקה בתחום הגנת הסביבה הנוגעים ישירות להגנה על בריאות...

קראו עוד >
איומי אקלים בישראל: מזג אוויר קיצוני וגלי חום בעונת הקיץ 08.06.2023

תצפיות שנערכו מאז שנות החמישים באזורים שונים בעולם מראות כי שינויי אקלים תורמים לגידול בתדירותם, בעוצמתם ובמשכם של גלי החום....

קראו עוד >
האם ישראל היא המדינה המפותחת הצפופה ביותר? 05.06.2023

בהרצאה שנשא לפני כמה חודשים נשיא מרכז טאוב, פרופ' אבי וייס, באחד ממשרדי הממשלה הוא נשאל אם ישראל היא המדינה...

קראו עוד >