הצגה לוועדת העבודה, הרווחה, והבריאות של הכנסת

דב צ'רניחובסקי, ראש תכנית מדיניות הבריאות, ואיתן רגב, חוקר במרכז טאוב, הציגו בפני וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת את מחקרם בנושא רעב ואי-ביטחון תזונתי בישראל. רגב הציג ממצאים חדשים של מרכז טאוב לגבי מחירו של  אוכל מזין וסוגי המזון שמשפחות מעוטות הכנסה נאלצות לקנות, בהקשר ללב נושא הרעב בישראל. פרופ' צ'רניחובסקי הציע  גישה אקדמית לצמצום תופעת הרעב בארץ.