לראשונה מזה שנים נפגש דירקטוריון מרכז טאוב בבירה, שמע הרצאות מפי חוקרי המרכז ופגש בכירים במשק

לראשונה מזה שנים ניהל דירקטוריון מרכז טאוב את פגישתו השנתית בירושלים. המרכז התכבד לארח את חברי הדירקטוריון, ובמיוחד את אלו שהגיעו לישראל לרגל האירוע מארצות הברית ומאוסטרליה, כולל יושב ראש הדירקטוריון מייקל סאקסון (בולטימור, ארה"ב), וסגניו הלן אבלס (מלבורן, אוסטרליה) וג'ים אנגל (דנבר, ארה"ב). חברי הדירקטוריון פגשו את צוות המרכז, כמה מראשי ומעמיתי תכניות המדיניות וקובעי מדיניות שונים, ודנו עימם בנושאים החברתיים והכלכליים שעומדים בלב הדיון הציבורי בישראל. חברי האסיפה הכללית של מרכז טאוב וידידים נוספים של המרכז הוזמנו גם הם להשתתף בחלק מהמפגשים.

במהלך ההתכנסות הציגו כמה מחוקרי המרכז בפני חבר המנהלים את ממצאי מחקריהם האחרונים, וחלקם אף הציעו טעימה מעבודות עתידיות. עבור חברי הדירקטוריון זו הייתה הזדמנות מצוינת לשמוע על ממצאי המחקר ממקור ראשון, וההצגות הצמיחו כמה דיונים מרתקים.

אחד משיאי הכינוס היה מפגש עם חבר הכנסת אלי אלאלוף (כולנו), שדן בעוני בישראל. אלאלוף דיבר לצד החוקרים הראשיים ג'וני גל (ראש תכנית מדיניות הרווחה) ודב צ'רניחובסקי (ראש תכנית מדיניות הבריאות). "תפקידו של שר האוצר הוא להבטיח שבתוך שלוש שנים לא יהיו זקנים עניים בישראל", אמר חבר הכנסת, המכהן כראש וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. "אנחנו רצים כדי להדביק את הפערים מול ה-OECD אבל תוך כדי כך אנחנו שוכחים מאחור את האוכלוסיות החלשות". לדברי אלאלוף, הטיפול בבעיית העוני אינו עניין רק של תקציב, אלא קשור בקשר הדוק לסוגיות של דיור וחינוך וליחסה של החברה לתופעת העוני. אלאלוף שיבח את מרכז טאוב ואמר שהוא חשוב בזכות העצמאות שלו: "הוא חוקר את מה שהוא בוחר לחקור, כך שאין השפעה על התוצאות".

פאנל נוסף כלל מפגש עם עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים; פרופ' איתן ששינסקי, מרצה לכלכלה באוניברסיטה העברית; ומנכ"ל מרכז טאוב, פרופ' אבי וייס. השלושה דנו בנושא התחרות בישראל, ובמיוחד בתעשיית המזון. "הדרך המיידית לשנות את הריכוזיות בתחום המזון היא לאפשר ולעודד ייבוא", אמרה הלפרין. היא ציינה שכיום מספר קטן של חברות שולט במשק, ופרופ' וייס חידד את דבריה: "אותן חברות לא רק שולטות בייצור, אלא הן גם היבואניות המרכזיות של מוצרים בתחומים רבים – דבר שמוסיף לפגיעה בתחרות".

נוסף לישיבות ולהצגות, חברי המנהלים סייר ב"כיוון", מרכז תעסוקה לחרדים של ארגון "ג'וינט ישראל-תבת", ולמדו על שירותי התעסוקה והתמיכה שמספק הארגון. אנשי הדירקטוריון שמעו את חוויותיהם של ארבעה משתתפים בתכנית, שסיפרו על השתלבותם בשוק התעסוקה ועל האופן שבו הם תומכים בחברי קהילה אחרים כדי שיצאו גם הם לעבוד.

מפגש חבר המנהלים בירושלים היווה הזדמנות מצוינת עבור חברי הדירקטוריון ואנשי המרכז לדון בנושאים שונים, לחלוק חוויות ולהחליף דעות. אנו מצפים לפגישה נוספת בירושלים באביב 2017, ולהמשך העבודה המשותפת לאורך כל השנה.