מרכז טאוב קיים מפגש יוצא דופן עם שלושה מחשובי החוקרים בעולם בתחום החינוך.

החוקרים הציגו את חזית הידע – בשפה נגישה לקהל הרחב – על הקשר בין השכלה לחברה וכלכלה ועל הדרכים לשיפור מערכת החינוך. הדברים הוצגו בפני קובעי המדיניות הבכירים של ישראל ובפני הציבור הרחב.

מושב ראשון יו"ר: איל קמחי, האוניברסיטה העברית, סגן מנהל מרכז טאוב וראש תכנית המדיניות בתחום העבודה של מרכז טאוב

14:30 פתיחה

גרג רוסהנדלר, יו"ר חבר הנאמנים של מרכז טאוב

דב לאוטמן, חתן פרס ישראל, חבר בחבר הנאמנים של מרכז טאוב

דן בן-דוד, אוניברסיטת תל-אביב, מנהל מרכז טאוב

15:00 ההשפעה של רכישת השכלה ומיומנויות

רוברט טופל, אוניברסיטת שיקגו

מושב שני יו"ר: יוסי שביט, אוניברסיטת תל-אביב, ראש תכנית

המדיניות בתחום החינוך של מרכז טאוב

16:00 ההשפעה של איכות החינוך

אריק הנושק, אוניברסיטת סטנפורד

16:45 שיפור מערכת החינוך – מה עובד?

אדם גמראן, אוניברסיטת ויסקונסין. להורדת חלק א' של המצגתלהורדת חלק ב' של המצגת.

שולחן עגול יו"ר: סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל

18:00 השלכות השלכות לישראל לישראל

מציג: דן בן-דוד, אוניברסיטת תל-אביב, מנהל מרכז טאוב

משתתפים: אדם גמראן, אוניברסיטת ויסקונסין

אריק הנושק, אוניברסיטת סטנפורד

רוברט טופל, אוניברסיטת שיקגו

אמנון רובינשטיין, המרכז הבינתחומי, חתן פרס ישראל ושר החינוך לשעבר