בואו לשמוע ממקור ראשון על ממצאיהם האחרונים של חוקרים מובילים מישראל ומהעולם על השפעת הון חברתי (הסביבה המשפחתית, הדת והתרבות) על בריאות

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מתכבד לארח אתכם לסדנה הבין-לאומית בנושא הון חברתי ובריאות לשנת 2016.

ההרשמה בקישור

הסדנה תערך באנגלית

8:00 – 9:00 Registration & Refreshments

9:00-9:15 Greetings
Prof. Avi Weiss, Taub Center Executive Director
Prof. Dov Chernichovsky, Taub Center Health Policy Program Chair

9:15-10:00 Opening Remarks: Social Capital and Health
Prof. Yonatan Halevy, Shaare Zedek Medical Center (Israel)
Prof. Lorenzo Rocco, University of Padova (Italy)

10:00-10:45 Social Capital and Child Injury: Religious and Orthodox Families Living in Religious Cities vs. Families Living in Non-Religious Cities
Presenter: Maya Siman-Tov, University of Haifa (Israel)
Discussant: Dr. Michal Hemmo-Lotem, Sheba Medical Center Fund (Israel)

10:45-11:00 Coffee Break
11:00-11:45 The Influence of Social Capital and Built Environment on Body Mass Index among Urban City-Dwellers in Toronto, Canada

Presenter: Dr. Vered Kaufman-Shriqui, Hebrew University of Jerusalem (Israel)
Discussant: Prof. Ronit Endwelt, University of Haifa; Ministry of Health (Israel)

11:45-12:30 Is There a Slide Down after Climbing the Hill? An Initial Examination of Demographic Trends after the Baby-Boom Generation has Passed Through. Implications for Health, Community-Level Social Capital, Health Care Capital, and Health Human Resources

Presenter: Prof. Eric Nauenberg, University of Toronto (Canada)
Discussant: Prof. Alex Weinreb, Taub Center Principal Researcher; University of Texas at Austin (USA)

12:30-13:30 Lunch

13:30-14:15 Is Childcare Bad for the Mental Health of Grandparents? Evidence from SHARE

Presenter: Prof. Lorenzo Rocco, University of Padova (Italy)
Discussant: Prof. Ariela Lowenstein, Max Stern Yezreel Valley College (Israel)

14:15-15:00 Housing Instability and Children's Access to Healthcare
Presenter: Prof. Hope Corman, Rider University (USA)
Discussant: Prof. Orly Manor, Hebrew University of Jerusalem (Israel)

15:00-15:15 Coffee Break

15:15-16:00 Social Capital and Health: Cross-Cultural Applicability in the Israeli Setting
Presenter: Naham Shapiro and Dr. Milka Dunchin, Hebrew University of Jerusalem
(Israel)

Discussant: Prof. Orna Baron-Epel, University of Haifa (Israel)