בכירי המשרד לשוויון חברתי הגיעו ליום עיון במרכז והאזינו לממצאי המחקרים האחרונים

הצוות הבכיר של המשרד לשוויון חברתי, בראשות מנכ"ל המשרד אבי כהן, הגיע ליום עיון מיוחד במרכז טאוב כדי ללמוד ולהכיר את מחקרי המרכז בתחומי מדיניות הרווחה ואי השוויון בחברה הישראלית. יום העיון כלל מצגת של מנכ"ל המרכז אבי וייס, של החוקר הראשי ג'וני גל ושל החוקר חיים בלייך.

פרופ' וייס דיבר על מטרות ופעילות המרכז והציג את ממצאי המחקרים האחרונים. חיים בלייך דיבר על עוני וחוסר שוויון בקרב האוכלוסיה המבוגרת בישראל, והשווה בין מצבה למצב אוכלוסיה דומה בחו"ל. ג'וני גל סיכם את היום בשיחה על ביטחון סוציאלי בישראל ועל קשר בינו ובין עוני.

בסוף יום העיון התפתח דיון ערני ומעניין שעסק במגוון הנושאים שהוצגו.