מימון שירותי הבריאות: בין ביטוחים משלימים לתקציב ציבורי.

8:30 התכנסות ורישום 9:00 מושב ראשון: הסוגיה הפיסקאלית יו"ר: סוזאן פת-בנבנישתי, מרכז טאוב

פרופ' דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב – מגמות במימון מערכת שירותי הבריאות בישראל

ד"ר טוביה חורב, משרד הבריאות – ביטוח הבריאות הפרטי בישראל בפרספקטיבה בינלאומית

פרופ' צבי אקשטיין, המרכז הבינתחומי, הרצליה – מיסוי לעומת מימון חליפי להבטחת שירותי רווחה

מתדיין: ד"ר עדי ברנדר, בנק ישראל

 

10:30 דברי ברכה פרופ' דן בן-דוד, מנהל מרכז טאוב סגן

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן

 

11:15 מושב שני: ביטוחים משלימים במדינות אחרות

Chair: Dr. Alexander Preker, World Bank

Prof. Wynand van den Ven, Erasmus University, הולנד The Netherlands Prof. Konstantin Beck, Director of CSS Insurance שווייץ Mathematics and Statistics, Switzerland

Dr. Mark Bassett, Former Director of Public Policy, בריטניה Bupa Group, United Kingdom

13:00 שולחן עגול יו"ר: פרופ' מאיר אורן, מנהל בית החולים הילל יפה

פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר אביגדור קפלן, יו"ר קבוצת כלל פרופ' אביה ספיבק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

14:00 דברי סיכום פרופ' דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב