ביום א’, 15 באפריל 2012 התקיים כנס משותף למרכז טאוב לחקר ישראל באוניברסיטת ניו-יורק ומרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל בנושא החברה הישראלית: מגמות עכשוויות ותחזיות לעתיד.

10:30 מושב בוקר
ברכות: לורן בנטון, דיקן מדעי הרוח, NYU
רונלד זוויג, מנהל, מרכז טאוב ללימודי ישראל, NYU
דן בן-דוד, מנהל, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

המשק הישראלי: אתגרים מבניים ודינמיקה שאינה בת קיימא
ערן ישיב, ראש תכנית מדיניות הכלכלה, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ואוניברסיטת תל-אביב

פערי תעסוקה ושכר בישראל: תפקידו של החינוך
איל קמחי, ראש תכנית מדיניות העבודה, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל והאוניברסיטה העברית

האם יש לדור המחאה סיבה להתלונן? על המצב חברתי-הכלכלי של מבוגרים צעירים בישראל
יוסי שביט, ראש תכנית המדיניות בתחום החינוך, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ואוניברסיטת תל-אביב

14:00 מושב אחר הצהריים
ממדים נסתרים של קיצוץ במדינת רווחה: שינויים מבניים במערכת הביטוח הסוציאלי של ישראל
מיכל קורן, מרכז טאוב ללימודי ישראל, NYU

מצבים, שיעורים ואתגרים לניאו-ליברליזם: לקחים מהמחאה החברתית של ישראל
מיכאל שלו, ראש תכנית מדיניות הרווחה, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל והאוניברסיטה העברית

"האמריקניזציה" של מערכת הבריאות בישראל
דב צ'רניחובסקי, ראש תכנית מדיניות הבריאות, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ואוניברסיטת בן-גוריון

16:30 הרצאת סיכום
המחאה החברתית בישראל – התמונה הכוללת
דן בן-דוד, מנהל, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל ואוניברסיטת תל-אביב

18:00 ארוחת ערב
ברכות
דן בן-דוד, מנהל, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

לזכרו של הנרי טאוב
רונלד זוויג, מנהל, מרכז טאוב ללימודי ישראל, NYU

דובר מרכזי
עמוס שוקן, מו"ל, עיתון הארץ