מרכז טאוב אירח את שרי וחברי הכנסת של המפלגה ליום עיון

מרכז טאוב אירח ב-22 בינואר את חברי הכנסת של מפלגת "ישראל ביתנו" לסדנה שעסקה בנושאי מפתח בחברה ובכלכלה בישראל. המפגש כלל הצגה קצרה של הנושאים החברתיים והכלכליים הבולטים בחברה הישראלית, והרצאות מעמיקות של חוקרי המרכז בנושאי מערכת החינוך והשתתפות נשים בשוק העבודה.

מנכ"ל המרכז פרופ' אבי וייס היה הראשון להציג, כשהשתמש במחקרים הלקוחים מהפרסום המרכזי של המרכז, דוח מצב המדינה 2016, שיצא לפני כמה שבועות. פרופ' יוסי שביט, ראש תכנית מדיניות החינוך במרכז, הציג כמה מהאתגרים העומדים בפני מערכת החינוך בישראל והדגיש את תפקידם של קובעי המדיניות בשיפור המערכת ובצמצום הפערים. החוקר הראשי נחום בלס המשיך את טיעוניו של פרופ' שביט, סיפק תמונת מצב דמוגרפית של תלמידי ישראל, וענה על שאלות ששאלו חבר המפלגה.

בחלקה האחרון של הסדנה הציגה החוקרת הדס פוקס ממצאים חדשים על הבדלי השכר בשוק העבודה הישראלי בין גברים לנשים, והתרכזה בגורמים השונים המשפיעים על שכר של הנשים ועל התעסוקה שלהן.

תודה לשר הביטחון אביגדור ליברמן, לשרת העליה והקליטה סופה לנדוור, לחברי הכנסת רוברט אילטוב, עודד פורר ויוליה מלינובסקי ולצוות המפלגה על שהתארחו אצלנו. אנו מצפים להמשיך ולהעמיק בשיחות ובהצגה של הנושאים החברתיים וכלכליים שמשפיעים על חייהם של הישראלים.