כ-25 עוזרים פרלמנטריים מכל קצוות הקשת הפוליטית הגיעו לכינוס של המרכז בכנסת

כ-25 עוזרים פרלמנטריים מכל קצוות הקשת הפוליטית הגיעו לכינוס של מרכז טאוב שעסק במצבה הכלכלי-חברתי של ישראל. לאחר התכנסות וכיבוד קל, הקבוצה צפתה במצגות של מנכ"ל המרכז אבי וייס, החוקר הבכיר איתן רגב והחוקרת הדס פוקס. פרופ' וייס פתח בדיון במקצועות שנמצאים בסבירות גבוהה להפוך לממוחשבים בשנים הבאות, ובדיון במקצועות הדורשים מיומנויות שהמחשב, ככל הנראה, לא יוכל להחליף. בהמשך דיבר על מגמות במערכת החינוך בישראל, כולל שינויים מגדריים ודמוגרפיים שקורים במוסדות החינוך הגבוה, ושינויים בתחומים אלה שמתרחשים בשוק העבודה. לבסוף דן פרופ' וייס ביוקר המחייה בישראל והתמקד במיוחד בסיבות למחירי המזון והדיור הגבוהים בישראל. הוא גם הציג מספר דרכים להורדת מחירים אלה.

לאחר פרופ' וייס הציג החוקר הבכיר איתן רגב, שדיבר עם הנוכחים על הפריון בישראל. רגב דן בפערים הצומחים בין ישראל ומדינות ה-OECD, והציג מספר תעשיות וגורמים שפוגעים בצמיחת הפריון. החוקרת הדס פוקס דיברה על מדיניות חופשת הלידה הנהוגה בישראל וכיצד היא בהשוואה לנהוג ב-OECD.  פוקס דנה גם בהצעות שהיא והחוקרת ליאורה באוורס הציעו בנושא בתקציר מדיניות שפרסם מרכז טאוב. בנוסף דיברה פוקס על מגמות בחינוך, תעסוקה ודיור בקרב צעירים בישראל.

מרכז טאוב מחוייב לספק מידע אמין ולא מוטה למקבלי ההחלטות בישראל. אנו מקווים שהעוזרים הפרלמנטריים מהמפלגות השונות ימשיכו להיעזר במחקרנו במהלך עבודתם החשובה בכנסת. תודה למי שהצטרף אלינו!