כנס משותף לשני המרכזים לזכרו של הנרי טאוב

ראשון, ה-15 באפריל 2012

10:30 מושב בוקר ברכות: לורן בנטון, דיקן מדעי הרוח, NYU רונלד זוויג, מנהל, מרכז טאוב ללימודי ישראל, NYU דן בן-דוד,