כנס בריאות

שלישי, ה-20 בנובמבר 2012

8:30 התכנסות ורישום 9:00 מושב ראשון: הסוגיה הפיסקאלית יו"ר: סוזאן פת-בנבנישתי, מרכז טאוב פרופ' דב צ'רניחובסקי, מרכז טאוב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב