שקיפות תקציב החינוך – דיון בכנסת

יום שלישי, 11 בנובמבר 2014

הצגה לוועדת החינוך של הכנסת

תכנון אסטרטגי וחשיבה לטווח ארוך

יום שני, 10 בנובמבר 2014

מרכז טאוב מארח סימפוזיון ייחודי בהשתתפות אנשי אקדמיה וקובעי מדיניות כדי לדון באתגרים בתחומי תכנון אסטרטגי וחשיבה ארוכת טווח בקביעת מדיניות ציבורית, וכן בגישות קיימות וחדשות להתמודדות עם אתגרים אלו. לאחר הצגת ממצאים מחקריים יוצגו נקודות מבט של קובעי מדיניות ישראלים בהווה ובעבר.

אי-ביטחון תזונתי – דיון בכנסת

יום שלישי, 4 בנובמבר 2014

הצגה לוועדת העבודה, הרווחה, והבריאות של הכנסת