פרסים על סרטונים בהשראת מחקרי המרכז

רביעי, ה-27 במאי 2015

מרכז טאוב העניק לשלושה סטודנטים בשנקר פרסים על סרטוני האנימציה שיצרו בהשראת מחקרי המרכז, במסגרת שיתוף הפעולה עם המחלקה לתקשורת