כנס מרכז טאוב בנושא "בריאות ושירותי רפואה"

יום שלישי, 3 בנובמבר 2015

בשנת 1995, לפני כשני עשורים, נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מאז השתנו עולם הרפואה וסביבתו – תוצר משולב של שינויים מהירים בדמוגרפיה, באפידמיולוגיה, בטכנולוגיות מידע ורפואה וכן ברמת החיים ובדפוסי ההתנהגות. לאור זאת, עולה השאלה: האם השינויים מעלים את הצורך להעריך מחדש את חלוקת האחריות לבריאות ולשירותי רפואה בין בעלי העניין במערכת הבריאות? הכנס התמקד בשאלה זו מנקודת מבטם של שלושת הגורמים המעורבים במערכת: האזרח, נותני שירותי הבריאות והמדינה.