יוזמות חדשות בהתמודדות עם עוני

חמישי, ה-1 בדצמבר 2016

הכנס השנתי של מרכז טאוב ע"ש הרברט מ' סינגר עסק ביוזמות חדשות בהתמודדות עם עוני בעולם בכלל ובישראל בפרט. בתוך