כיצד ייראה שוק העבודה העתידי בישראל?

ראשון, ה-4 בנובמבר 2018

הכנס השנתי ע"ש הרברט מ' סינגר  כיצד ייראה שוק העבודה העתידי בישראל? יום ראשון, כ"ו בחשוון תשע"ט, 4 בנובמבר 2018