החלת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ויישומו

רביעי, ה-27 באוקטובר 2021

בהנחייתה של סוזי פת בנבנישתי, מנכ"לית מרכז טאוב, ובהשתתפות:   נציגי אגף מעונות יום ומשפחתונים בזרוע העבודה במשרד הכלכלה: ורדה