מצוקות ותקוות בטיפול בגיל הרך בישראל

יום רביעי, 20 ביולי 2022

הכנס עסק במגוון היבטים הנוגעים לסוגיית הגיל הרך ואי-השוויון החברתי. בין השאר נדונו בו נושאים כמו עוני בגיל הרך והשפעתו על ההתפתחות המוחית של פעוטות ועל הישגים לימודיים בהמשך החיים, ומצוקת כוח האדם הקשה בתחום, המהווה אתגר מרכזי אל מול השאיפה לחינוך מיטבי של הדור הבא ולצמצום פערים בחברה. כמו כן ניתנה הצצה לפעולות מקומיות בתחום, המביאות עימן תקווה לקידום נושא החינוך והטיפול בגיל הרך.