דמוגרפיה במערכת החינוך: הרכב התלמידים ומעברים בין זרמים