הודעה לעיתונות: ההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי