הודעה לעיתונות: ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים