הודעה לעיתונות: היכולת לעבוד מהבית בקרב העובדים בישראל