הודעה לעיתונות – הישגים ופערים: מערכת החינוך בישראל – תמונת מצב